Troy, Allard Pierson Museum 2013
May 9, 2013Public
Photo: Troy - Part of Priam's Treasure .......... Deel van de Schat van Priamus
Photo: Troy - Part of Priam's Treasure .......... Deel van de Schat van Priamus
Photo: Troy - Part of Priam's Treasure .......... Deel van de Schat van Priamus
Photo: Troy - Part of Priam's Treasure .......... Deel van de Schat van Priamus
Photo: Troy - Silver Kantharos from of Priam's Treasure .......... Zilveren Kantharos uit de Schat van Priamus
Photo: Troy - Part of Priam's Treasure .......... Deel van de Schat van Priamus
Photo: Troy - Homer .......... Homerus
Photo: Troy - Homer .......... Homerus
Photo: Troy - Heinrich Schliemann
Photo: Troy - Bronze coin 16th century representing King Priam .......... Bronzen munt van Koning Priamus uit de 16de eeuw
Photo: Troy - Alexander, copy from Museo Capitolino .......... Alexander, kopie uit het Museo Capitolino
Photo: Troy - Alexander, copy from Museo Capitolino .......... Alexander, kopie uit het Museo Capitolino
Photo: Troy - Alexander, copy from Museo Capitolino .......... Alexander, kopie uit het Museo Capitolino
Photo: Troy - Painting of Alexander by Aert Jansz. van Marienhof (ca 1626 - ca 1651)
Photo: Troy - Painting of Alexander by Aert Jansz. van Marienhof (ca 1626 - ca 1651)
Photo: Troy - Fire over Troy by Simon de Vlieger, 17th century .......... Brand van Troje door Simon de Vlieger, 17de eeuw
Photo: Troy - Ajax carrying the body of Achilles on his shield .......... Ajax die het lichaam van Achilles wegdraagt op zijn schild
Photo: Troy - Achilles dragging Hector's body, around 550 BC .......... Achilles die met het dode lichaam van Hektor rondrijdt, ca. 550 v.C.
Photo: Troy - Terracotta heads of women 220 BC, probably votive gifts to Athena .......... Terracotta vrouwenhoofden, 220 BC, waarschijnlijk votief offergaven aan Athena
Photo: Troy - Terracotta heads of women 220 BC, probably votive gifts to Athena .......... Terracotta vrouwenhoofden, 220 BC, waarschijnlijk votief offergaven aan Athena
Photo: Troy - Earthen drinking beaker 2250-1900 BC .......... Aarden drinkbeker 2250-1900 v.C.
Photo: Troy - Earthen drinking beakers 2550-2250 BC........... Aarden drinkbekers 2550-2250 v.C.
Photo: Troy - Storage amphora .......... Opslag amfoor
Photo: Troy - Storage amphora .......... Opslag amfoor