Palmyra, Syria 2009
Dec 17, 2010Public
Photo: Palmyra in the morning fog .......... Palmyra in de ochtend nevel
Photo: Palmyra comes to life in the morning fog .......... Palmyra komt tot leven in de ochtend nevel
Photo: Palmyra aerial view .......... Luchtopname van Palmyra
Photo: Palmyra, city map .......... Stadsplan van Palmyra
Photo: Palmyra, Monumental Arch built by Septimus Severus ..........Monumentale Boog van Septimus Severus (193-211 n.C.)
Photo: Palmyra, Monumental Arch built with an angle of 30 degrees to connect the Decumanus with the Temple of Nebo ..........Monumentale Boog gebouwd met een hoek van 30 graden om de Decumanus aan te laten sluiten met de eerder gebouwde Tempel van Nebo
Photo: Palmyra, Monumental Arch built with an angle of 30 degrees to connect the Decumanus with the Temple of Nebo ..........Monumentale Boog gebouwd met een hoek van 30 graden om de Decumanus aan te laten sluiten met de eerder gebouwde Tempel van Nebo
Photo: Palmyra, Monumental Arch ..........Monumentale Boog
Photo: Palmyra, Decumanus or Great Colonnade Street seen from the Monumental Arch ......... Decumanus of Grote Colonnadestraat gezien vanaf de Monumentale Boog
Photo: Palmyra, Monumental Arch ..........Monumentale Boog
Photo: Palmyra, Monumental Arch ..........Monumentale Boog
Photo: Palmyra, Monumental Arch on the other side .......... Monumentale Boog aan de binnekant
Photo: Palmyra, Monumental Arch on the other side .......... Monumentale Boog aan de binnekant
Photo: Palmyra, view towards the Agora .......... Richting Agora
Photo: Palmyra with the Arab Fort in the background .......... Met het Arabische Fort op de achtergrond
Photo: Palmyra Decumanus
Photo: Palmyra Decumanus
Photo: Palmyra, Temple of Nebo, the Mesopotamian god of the oracles .......... Tempel van Nebo, the Mesopotamische god van de orakels
Photo: Palmyra, Temple of Nebo, replaced by Apollo later on .......... Tempel van Nebo, later samengevoegd met Apollo
Photo: Palmyra, Temple of Nebo .......... Tempel van Nebo
Photo: Palmyra, Decumanus or Great Colonnade Street towards the Baths of Zenobia .......... Decumanus of Grote Colonnadestraat richting Baden van Zenobia
Photo: Palmyra, Great Colonnade Street with Tetrapylon .......... Grote Colonnadestraat met de Tetrapylon
Photo: Palmyra, Great Colonnade Street towards the Baths of Zenobia .......... Grote Colonnadestraat richting Baden van Zenobia
Photo: Palmyra, Entrance to the Baths of Zenobia .......... Ingang van de Baden van Zenobia