กีฬาสีปี2552
Dec 8, 2009Public
Photo: เชียรหลีดเดอร์ประจำโรงเรียนบ้านหนองเกาะ
Photo: นักกีฬาสีเหลือง
Photo: ขบวนพาเหรดโรงเรียนระดับอนุบาล
Photo: คณะกรรมการฝ่ายเตรียมรางวัล
Photo: นักกีฬาสีฟ้า
Photo: นักกีฬาเดินเข้าหมู่บ้านเพื่อเป็นการเชิญชวนผู้ปกครอง
Photo: นักกีฬาแต่ละสีแสดงความพร้อมเพรียงก่อนเข้าสู่สนามแข่งขัน
Photo: คุณครูประทีป ศรีสุวรรณรัตน์
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน
Photo: คุณสุรพล   -
นักกีฬาอาวุโส
Photo: กองดุริยางค์โรงเรียนเดินผ่านท่านประธานในพิธี
ตัวแทนอบต.สตึกและผู้นำหมู่บ้าน
Photo: การแข่งขันเชิญหลีดเดอร์สีเหลีอง-สีฟ้า
Photo: นักกีฬาวิ่งกระสอบระดับอนุบาล
กีฬาพื้นบ้าน
Photo: นักกีฬารับเหรียญรางวัลวิ่งกระสอบ
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: