Dějepisná exkurze - Po stopách minulosti Německem a Rakouskem (2. - 5. duben 2013)
Apr 7, 2013Public
Photo: Regensburg (Řezno) je čtvrtým největším městem Bavorska. V současné době žije na jeho území 151 tisíc obyvatel.
Photo: Regensburg leží na nejsevernějším ohybu řeky Dunaj. Na východ od města leží Bavorský les.
Photo: Steinerne Brücke (Kamenný most) je nejstarším mostem v Německu a významnou stavbou města Řezna.
Photo: Most byl stavěn mezi lety 1135-1146. Tento románský most je dlouhý přes 330 metrů. Protože se po dlouhou dobu jednalo o jediný most přes Dunaj, město zbohatlo na výběru mýta. Řeka v místech, kde most stojí vytváří nebezpečné víry (Strudeln). Stejný stavitel měl údajně postavit také Juditin most v Praze a most posloužil jako inspirace dalších mostů.
Slavné párky Würstchen (něm. "buřtík") údajně vznikly při stravování dělníků na stavbě tohoto mostu.
Photo: Pohled ze Steinerne Brücke (Kamenný most) na řeku Dunaj.
Photo: Pohled ze Steinerne Brücke (Kamenný most) na Chrám sv. Petra.
Photo: Centrum Regensburgu v úterý ráno 2. dubna 2013.
Photo: Středověký dům šlechtické regensburgské rodiny v centru města. Na fasádu domu byl v 16. století namalován biblický motiv souboje Davida s Goliášem.
Photo: Malebné uličky v centru Regensburgu.
Photo: Kašna před katedrálou Sv. Petra v Řeznu (Regensburg) v Německu.
Photo: Katedrála sv. Petra (Dom St.Peter).
Katedrála sv. Petra v Řezně patří k nejvýznamnějším gotickým památkám v Bavorsku. Věže, které jsou již zdaleka vidět, činí z katedrály centrum města.
Photo: Řezenská katedrála je jediná gotická katedrála v Bavorsku.
Věže vysoké 105 metrů nechal v polovině 19. století postavit král Ludwig I.
Photo: Katedrála sv. Petra (Dom St.Peter) - nadokenní či nadedveřní trojúhelníkový štít členěný kružbou.
Photo: Katedrála sv. Petra - detail krásného gotického portálu u hlavního vchodu do katedrály se sochami Kristových apoštolů.
Photo: Katedrála sv. Petra (Dom St.Peter) - nalezneme zde bohatou sochařskou výzdobu. Stavbu zdobenou galeriemi, vimperky a chrliči, které jsou typické pro gotické umění.
Photo: Katedrála sv. Petra (Dom St.Peter) - nalezneme zde bohatou sochařskou výzdobu. Stavbu zdobenou galeriemi, vimperky a chrliči, které jsou typické pro gotické umění.
Photo: Katedrála sv. Petra (Dom St.Peter) - nalezneme zde bohatou sochařskou výzdobu. Stavbu zdobenou galeriemi, vimperky a chrliči, které jsou typické pro gotické umění.
Photo: Katedrála sv. Petra (Dom St.Peter) - baldachýnový oltář.
Photo: Katedrála sv. Petra (Dom St.Peter) - místní unikát v podobě chrámové studny.
Photo: Katedrála sv. Petra (Dom St.Peter) - uvnitř dómu patří k nejpůsobivějším nádherně barevná skleněná okna nad kruchtou.
Photo: Katedrála sv. Petra (Dom St.Peter) - pozůstatky sloupů otonské baziliky v kryptě pod katedrálou.
Photo: Katedrála sv. Petra (Dom St.Peter) - vnitřní sochařská výzdoba.
Photo: Naše skupina před katedrálou.
Photo: Gotické fiály na dvoře katedrály čekají na restauraci.