Projekt EVVO na našem gymnáziu
Nov 18, 2011Public
Photo: Příprava na instalaci solární soustavy v budově školy.
Photo: Příprava na instalaci solární soustavy v budově školy.
Photo: Solární panel na střeše školy.
Photo: Solární panel na střeše školy (kolega Jaroslav Verlík a Ondra ze třídy 4. A).
Photo: 100 l zásobník na ohřev vody ze sluníčka. Z ohřáté vody sluncem se uklízí škola.
Photo: Pan Jaroslav Verlík nás seznamuje se solární soustavou. Na snímku je Štěpán z 2. A.
Photo: Měřící jednotka solární soustavy.
Photo: Jak se pracuje s měřící jednotkou nám ukazuje paní zástupkyně Gabriela Bačová.
Photo: Se Štěpánem z 2. A naslouchá Karolína ze 4. A.
Photo: Tomáš a Adam ze 3. A.
Photo: Údaje z ohřevu vody zaznamenané na monitoru.
Photo: Každý den budeme zaznamenávat teplotu solárního panelu, teplotu ohřívané vody v zásobníku a celkovou každodenní (popř. týdenní) spotřebu vody ohřáté sluneční energií.
Photo: Dnes se s údaji seznamujeme poprvé. Na obrázku Petra a Nikol ze 3. A.
Photo: Adam a Tomáš ze 3. A.
Photo: Údaje zapisujeme hned první den.
Photo: Už jsme pověsili nástěnku i obraz. Konečně je vše hotovo.
Photo: V rámci etapy zaměřené na dokoupení přístrojů a pomůcek pro učebnu přírodních věd byly pro zkvalitnění výuky fyziky, biologie a chemie pořízeny analytické váhy, digitální váhy, elektrická sušárna, laboratorní odměrné sklo, provozní hustoměry, keramické sklo, pH-metr a Vernier – malá sada pro chemii s laboratorními čidly pro fyzikální, biologické a chemické pokusy.
Photo: Dále byly zakoupeny nádoby na tříděný odpad (papír, plasty a běžný smíšený odpad) do všech kmenových učeben včetně učebny přírodních věd. Roznos nádob (Luboš a Sebastian ze 4. A).
Photo: Hanka ze 4. A.
Photo: Sebastian ze 4. A.
Photo: Ještě jednou Hanka.
Photo: Tonka ze 4. A a pan profesor Petr Popule.
Photo: Třídíme s úsměvem.