Sašauka 2015
Oct 10, 2015Public
Photo: Rambyno regioninio parko  Lankytojų centre filmo "Palaunagė-2015" premjera.
Birutė Žemgulienė.
Photo: Rambyno dainius Eugenijus Skipitis
Photo: Rambyno regioninio parko  Lankytojų centre filmo "Palaunagė-2015" premjera
Photo: Rambyno regioninio parko  Lankytojų centre filmo "Palaunagė-2015" premjera
Photo: Rambyno regioninio parko  Lankytojų centre filmo "Palaunagė-2015" premjera
Photo: Rambyno regioninio parko  Lankytojų centre filmo "Palaunagė-2015" premjera
Photo: Rimtas pokalbis
Photo: studija Gin-Dia, Šiauliai
Photo: Rambyno regioninio parko produkto ženklo pažymėjimą
 Monikai Spingytei -Valančienei iš Bardėnų kaimo 
įteikia direktorė D. Milašauskienė
Photo: Monikai su tėveliu.
Photo: Baltų ugnies sąšauka ant Rambyno 2015 rugsėjo 22d.