Paminklas Pr.Dauniui
Jun 7, 2014Public
Photo: Prie paminklo Pranui Dauniui informatyvi lentelė ir brailio raštu.
Photo: Jau greit prasidės paminklo atidengimo iškilmės.
Photo: Nuo fon­do įsi­kū­ri­mo pra­džios fon­do pre­zi­den­tas - il­ga­me­tis Pa­ne­vė­žio ka­ted­ros kle­bo­nas (da­bar - Upy­tės kle­bo­nas)  mon­si­jo­ras Juo­za­pas An­ta­na­vi­čius.
Fondo sekretorė doc. J. Jautakienė.
Photo: Kairėje Juozas Valentukevičius, KPDF prezidento pavaduotojas, LAB pavaduotojas tiflotyrai.
Photo: Pirmieji skaitytojai...
Photo: Iš kairės rašytojas Stasys Babonas,  ilgametė Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė Jadvyga Kuolienė.
Iš dešinės: LAB inf. išt. c. vadovė Janina Vileikienė, kraštotyrininkas Valentinas Taločka.
Photo: LASS nariai LAB Šiaulių filialo vyr.b. Dalia Vaivadienė ir poetas Alvydas Valenta, rašytojų sąjungos narys.
Photo: Aktorė Kristina Kazakevičiūtė.
Kanklininkės Liongina Staniulienė ir Romualda Montvilienė.
Photo: Lietuvos radijo žurnalistė Gema Padribonienė ir R. Ulinskas, vienas iš paminklo P.Dauniui iniciatorių.
Photo: Renginio akimirka.
Photo: Brailio raštu tekstą skaito Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro absolventas Karolis Kaminskas.
Photo: Renginio akimirka.
Photo: Renginio akimirka.
Photo: Paminklas Pranui Dauniui.
Photo: J.E. arkivysk. Metropolitas Sigitas Tamkevičius.
Monsinjoras Juozapas Antanavičius.
Photo: LR premjero patarėjai Jūratė Juozaitienė ir Vilius Kavaliauskas.
Photo: Garbės sargyboje Lietuvos Šaulių sąjungos kuopos nariai ir Kauno Pr. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokinės.
Photo: LR Seimo narė, išrinkta Žaliakalnio apylinkėje Rasa Juknevičienė.
Photo: LASS pirmininko pirmoji pavaduotoja Ramunė Balčikonienė.
Photo: Kauno miesto tarybos narė Loreta Kudarienė.
Photo: Aktorė Kristina Kazakevičiūtė.
Photo: Renginio akimirka.
Photo: Renginio akimirka.
Photo: Paminklo autorius skulptorius Jonas Gencevičius.