Norrbärke tingslags DOMBÖCKER 1656-1700
Nov 25, 2015Public
Photo: Källa: Landsarkivet i Uppsala, KLHA; Norrbärke; Domböcker; XXXV, A I: 1, 1656-1680; A I: 2, 1681-1690; A I: 3, 1691-1697; A I: 4, 1698-1700; Ibm, Kopparbergs och Näsgårds län samt Säters och Tuna socknar; Protokoll urtima ting och extra förrättningar; III; A I: 1, 1646-1652; 1652-08-04. https://docs.google.com/document/d/1JW6PvxE9cuNKaw8J0Y4iH7MyluTpk84lWzPHNv1Qbd4/edit