Västerdalarne o Västerbergslagens DOMBÖCKER 1646-1680
Jan 29, 2016Public
Photo: Källa: Landsarkivet i Uppsala, Kopparbergs läns häradsrätts arkiv (KLHA), Serie XXV; Västerdalarne och Västerbergslagen; Serie: Domböcker; Seriesignum: A I: 1, 1646-1656; A I: 2, 1656-1659; A I: 3, 1660-1662; A I: 4, 1665-1666, A I: 5, 1668-1669, A I: 6, 1670-1671, A I: 7, 1672-1680.