Finnarna i Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) 1606-1630
Feb 12, 2011Public
Photo: (1)9.1606-10,hft 1 [CD 3090-91]Mantalet Linde 1606
Photo: (2)21.1606-10,hft 1,s 20-43 [CD 3090-91] Årl räntan 1607 ("Schatte Nÿbyggare + hwar skall utgöre /eller stadgas för/ stångeiern - 1 skeph årlig:n. + Ähre finnar och torpare äär bÿgde Nordann före Saleboda, Hertig Johans arff och egit")
Photo: (3)4.1611-7,hft 1,s 20-27 [CD 3097] Hjonelagsreg. 1611
Photo: (4)2.1612-2,s 237-239 [CD 3099] Kyrkotionde 1612
Photo: (5)2.1617-10,hft 2,s 57-60 [CD 3108] Kyrkotionde 1617
Photo: (6)2.1618-9,hft 1,s 25-28 [CD 3110]Kyrkotionde 1618
Photo: (7)1.1620-8,hft 1,s 120-130 [CD 3112] ÄL 1613-1617
Photo: (8)2.1620-8,hft 1,s 120-130 [CD 3112] ÄL 1613-1617
Photo: (9)3.1620-8,hft 1,s 46-52 [CD 3112]Kyrkotionde 1620
Photo: (10)7.1624-15,hft 2,s 2,11-17 [CD 3250]Årl räntan 1624 (1)
Photo: (11)8.1624-15,hft 2,s 2,11-17 [CD 3250]Årl räntan 1624 (2)
Photo: (12)13.1624-15,hft 2,s 2,11-17 [CD 3250]Årl räntan 1624 (3)
Photo: (13)6.1628-20 [CD 3118]Mantalet Linde 1628
Photo: (14)3.1629-18,s 75-79 [CD 3120]Kyrkotionde 1629
Photo: (15)9.1629-12,s 131ff [CD 3120]Årl räntan 1629
Photo: (16)16.1630-5,hft 2,s 149,168-183 [CD 3120]Årl räntan 1630