גינה קהילתית החווה החקלאית - תקופת ההמתנה
Jun 15, 2013Public
Photo: מפגש לתכנון הגינה פברואר 2012
Photo: מפגש לתכנון הגינה פברואר 2012
Photo: מפגש לתכנון הגינה פברואר 2012
Photo: הגינה באפריל 2012
Photo: הגינה באפריל 2012
Photo: הגינה באפריל 2012
Photo: הגינה באפריל 2012
Photo: הגינה באפריל 2012
Photo: הגינה באפריל 2012
Photo: הגינה באפריל 2012
Photo: פגישה לתכנון הגינה - דצמבר 2012
Photo: פגישה לתכנון הגינה - דצמבר 2012
Photo: פגישה לתכנון הגינה - דצמבר 2012
Photo: פגישה לתכנון הגינה - דצמבר 2012