חגיגה ראשונה בגינת החווה, 14/6-2013
Jun 18, 2013Public
Photo:
Photo: הכנת הגינה בבוקר האירוע. צילום: דנה קפלן-צ'יוידאלי
Photo: הכנת הגינה בבוקר האירוע. צילום: דנה קפלן-צ'יוידאלי
Photo: קביעת שלט בכניסה לגינה. צילום: דנה קפלן-צ'יוידאלי
Photo: קביעת שלט בכניסה לגינה. צילום: דנה קפלן-צ'יוידאלי
Photo: הכנת הגינה בבוקר האירוע. צילום: דנה קפלן-צ'יוידאלי
Photo: יש שלט וגם אורחת ראשונה. צילום: דנה קפלן-צ'יוידאלי
Photo: השלט מוכן, סככת הצל תלויה, השטח נקי - מוכנים לחגיגה הראשונה בגינה. צילום: דנה קפלן-צ'יוידאלי
Photo: הכנת הגינה לחגיגה הראשונה. צילום: הרולד צבי ברגשטיין
Photo: הכנת הגינה לחגיגה הראשונה. צילום: הרולד צבי ברגשטיין
Photo: הכנת הגינה לחגיגה הראשונה. צילום: הרולד צבי ברגשטיין
Photo: הכנת הגינה לחגיגה הראשונה. צילום: הרולד צבי ברגשטיין
Photo: הכנת הגינה לחגיגה הראשונה. צילום: הרולד צבי ברגשטיין
Photo: הכנת הגינה לחגיגה הראשונה. צילום: הרולד צבי ברגשטיין
Photo: הכנת הגינה לחגיגה הראשונה. צילום: הרולד צבי ברגשטיין
Photo: קביעת שלט בכניסה לגינה. צילום: דנה קפלן-צ'יוידאלי
Photo: הכנת הגינה לחגיגה הראשונה. צילום: הרולד צבי ברגשטיין
Photo: פסטיבל מנגינות בגינות לראשונה בגינת החווה - שלישיית ג'אז אקוסטית של בני נוער ירושלמים. צילום: אמנדה לינד, חל"ט
Photo: פסטיבל מנגינות בגינות לראשונה בגינת החווה - שלישיית ג'אז אקוסטית של בני נוער ירושלמים. צילום: אמנדה לינד, חל"ט
Photo: חברי הנהלת המנהל הקהילתי במבקרים. צילום: אמנדה לינד, חל"ט
Photo: פסטיבל מנגינות בגינות לראשונה בגינת החווה - שלישיית ג'אז אקוסטית של בני נוער ירושלמים. צילום: אמנדה לינד, חל"ט
Video:
Photo: גרעין דבש נרתם לסייע. צילום: אמנדה לינד, חל"ט
Photo: גרעין דבש נרתם לסייע. צילום: אמנדה לינד, חל"ט