Poleski Park Narodowy i Kazimierz Dolny
Sep 8, 2014Public
Photo: Piątek. Droga do Okuninki. Postój w Górze Kalwarii w pizzerii na mini pizzy, której ledwo dały radę dwie osoby. Ale była dobra.
Photo: Kolejny postój w Woli Okrzejskiej. Odwiedzamy Sienkiewicza.
Photo: Muzeum powstało w budynku folwarcznym, gdzie Sienkiewicz się wychował.
Photo: A oto On sam we własnej uwiecznionej osobie.
Photo: W salonie wysłuchaliśmy z ust przewodniczki historii pisarza, jego przodków i potomstwa.
Photo: Kierownictwo wycieczki w nierozłącznym tandemie
Photo:
Photo: Pani przewodnik dobrze znała rodzinę Sienkiewicza, a wiedziała o niej więcej niż sami jej członkowie.
Photo: Sienkiewicz miał trzy żony. Wizerunek Marii Szetkiewiczówny, pierwszej jego małżonki. Zmarła po czterech latach na gruźlicę.
Photo: Druga żona - Maria Wołodkiewiczówna (Romanowska) uciekła od niego po dwóch tygodniach do mamy. Po trzech latach orzeczeniem Kongregacji Świętej Inkwizycji nastąpiło unieważnienie małżeństwa.
Photo: Sienkiewicz ze swoją trzecią żoną - Marią Babską, jego daleką kuzynką, która wyszła za niego w wieku 40 lat.
Photo: Kołyska powieściopisarza
Photo: Po kolei obejrzeliśmy wszystkie pokoje.
Photo:
Photo: Medalik z MB Częstochowską, z którym pisarz się nie rozstawał.
Photo: Jego binokle
Photo:
Photo: Drzewo genealogiczne rodu Cieciszowskich, z którego pochodziła matka Sienkiewicza - Stefania.
Photo:
Photo: Zagłoba
Photo: Henia Sienkiewicza zastaliśmy przy pracy.
Photo:
Photo: Artefakty z "Trylogii"
Photo: