Biskupin
Oct 20, 2015Public
Photo: Przystanek I . Sanktuarium w Gościeszynie
Photo: Figura Jezusa Frasobliwego
Photo: Sam kościół nie jest może jakimś cennym zabytkiem, choć parafia ma swój początek w XIII wieku. Nie posiada nawet konkretnego stylu architektonicznego. Budynek wzniesiono  wysiłkiem parafian tej nielicznej parafii. W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycki obraz malowany temperą na desce lipowej. Obraz jest pełną bogatej symboliki ikoną. Skradziony w 1992 roku, odzyskany został po 6 latach intensywnych poszukiwań. Powrócił w bardzo kiepskim stanie, został poddany renowacji i trafił do depozytu w skarbcu jasnogórskim. gdzie czekał na odpowiednie warunki. W 2005 roku powrócił do swojego sanktuarium.
Photo: Obraz jest jak książka, w której każdy detal o czymś mówi.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Układ graficzny i kolorystyka dzieła skupiają uwagę na siedzących po środku Matce i Synu. W tle jakby nierzeczywisty, osnuty mgłą świat. Zupełnie taki, jak na zewnątrz kościoła.
Photo: Dziś świątynia jest sanktuarium rejonowym, w którym obraz Matki Bożej Gościeszyńskiej odbiera należną mu cześć.
Photo: Przynależność do Kościoła wielu pałuckich osad potwierdza bulla Papieża Innocentego II z 1136 r. Najstarsze świątynie zachowały się przeważnie w formie zniekształconej w wyniku wielokrotnego przebudowywania.
Photo: Przystanek II. W gęstniejącej mgle dotarliśmy do Ryszewka.
Photo: W Ryszewku stoi drewniany kościół św. Marii Magdaleny z XVIII wieku. Natomiast historia parafii zaczyna się od XIII w.
Photo: Dzwonnica z 1727 r. z dzwonem św. Marii Magdaleny (większym) i św. Stanisława (mniejszym)
Photo:
Photo: Wyposażenie tego kościoła pochodzi z czasów od XVI do XIX wieku.
Photo: Obraz Opatrzności Bożej
Photo: Obraz "Złożenie do grobu" jednego z uczniów Lucasa Cranacha Starszego
Photo: Manierystyczny ołtarz główny w formie tryptyku z obrazem św. Marii Magdaleny. Na awersach umieszczono płaskorzeźby: w lewym św. Anny Samotrzeć i św. Zofii z córkami, w prawym postać nierozpoznanej świętej oraz św. Katarzyny. Na rewersach skrzydeł występują postacie Ojców Kościoła. W górnej części ołtarza znajduje się obraz Serce Jezusa, po bokach którego występują manierystyczne elementy dekoracyjne w formie miniaturowych budowli, a także rzeźby: późnogotycka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku XVI w. i barokowa Chrystusa z XVII w. Tabernakulum pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku.
Photo:
Photo: Przystanek III. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
Photo: Chata pałucka
Photo: Przy chacie rozstawili swoje stragany rzemieślnicy i bartnik.
Photo: