Tranh biếm họa 2012
Mar 26, 2012Public
Photo:
Photo: Khi chị em 8
Photo:
Photo:
Photo: Tranh biếm họa
Photo: Xin đừng bỏ thùng vào ... rác !
Photo: Bao nhiêu là đủ ?
Photo: Siêu cấp tốc
Photo: Đen thui rồi má rồi kìa ...
Photo: Kiểu nào cũng khó !
Photo: Bên sôi ... bên động !
Photo: Hò hét kiểu này ...
Photo: Phần mềm chống nóng
Photo:
Photo:
Photo: Cưỡi trâu mà đi !
Photo:
Photo: Thực phẩm chức năng
Photo:
Photo:
Photo: Lấy vợ chân dài
Photo: Giá điện tăng rồi đấy nhé !
Photo:
Photo: