Đời thường
Sep 17, 2009Public
Photo: Những đứa trẻ trên biển
Photo: Vườn rau
Photo: Chăn trâu_ Photo Đức Trí
Photo:
Photo: Đánh bắt
Photo: Nắng mới
Photo: Mẹ già
Photo: Hoa giấy Thanh Tiên
Photo:
Photo: Cất vó
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: http://www.ductri.info
Photo: http://www.ductri.info
Photo:
Photo: www.ductri.info
Photo: Bến
Photo:
Photo: Theo mẹ
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Ra chợ sớm