ŁOSZNIÓW powiat Trembowla
Dec 4, 2011Public
Photo: Łoszniów 1924 r. (Ze zbioru H. Pużak-Ciszkowiczowej, dar Janiny Hofmokl, Bytom 1987 r.).
Photo: Łoszniów 1924 r. (Ze zbiorów H. Pużak-Ciszkowiczowej, dar Janiny Hofmokl, Bytom 1987 r.).
Photo: 1930 r. Leśne gazdectwo tarnopolskich harcerek w Łoszniowie.
"Familijne zdjęcie" z okazji odwiedzin obozu przez hufcowego hm. Jana Wąsowicza /III.rząd, drugi/.
I rząd: siedzą na schodach od lewej: 1. Tyczyńska Jadwiga.
II. rząd: 4. Siwy Stanisława.
III. rząd, stoją: 2. Wąsowicz Jan, 7. Mazurkiewicz Zofia, 8. Derewińska Franciszka, 10. Lejczakówna Tofila.
IV. rząd: 4. Zubrzycka Ela, 8. Lejczakówna Helena.
(Dar Zofii Pietraszko-Koch, Bielsko-Biała 1987 r.).
Photo: Łoszniów 1930 r.
Przy pracy... (Dar Joanny Chmiel-Broczyner, Kraków 1978 r.).
Photo: Łoszniów 1930 r.
Przy zabawie... (Dar Joanny Chmiel-Broczyner, Kraków 1978 r.).
Photo: Łoszniów 1930 r.
(Dar Joanny Chmiel-Broczyner, Kraków 1978 r.).
Photo: Łoszniów 1930 r.
W kolejce po obiad...(Dar Zofii Pietraszko-Koch, Bielsko-Biała 1987 r.).
Photo: Łoszniów 1930 r.
Przy zabawie... (Dar Joanny Chmiel-Broczyner, Kraków 1978 r.).
Photo: Łoszniów 1930 r.
Obiad przed leśniczówką.
Photo: Łoszniów 1930 r.
"Baczność! Flaga na maszt!" (Dar Zofii Pietraszko-Koch, Bielsko-Biała 1987 r.).
Photo: Dworek w Suszczynie 1930 r. Majętność Władysława hr. Pinińskiego i Marii z Traczew-skich. Park w stylu angielskim. Ród o tradycjach wojskowych i hodowlanych ( owczarnia, stajnia )
Photo: Rozalia Lis ( Ostrowska ) 1922 - 2014
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Wjazd do Suszczyna
Photo: W tle Kościół w Suszczynie
Photo: Suszczyn
Photo: Suszczyn
Photo: Dworek w Suszczynie, brama wjazdowa
Photo:
Photo: Dworek w Suszczynie, elewacja frontowa
Photo: Dworek w Suszczynie, wejście główne
Photo: Dworek w Suszczynie, elewacja frontowa, iglaki przed wejściem