Brzozdowce 2 (1945-1992)
Dec 11, 2010Public
Photo: 01 Brzozdowce 1972
Photo: 02 Brzozdowce 1972 - cmentarz. Odnowione nagrobki rodziny Polańskich i Śliwaków, na miejscu ich starych grobów.
Photo: 03 Brzozdowce 1972 - cmentarz - widoczny nagrobek ks. Mieczysława Śliwaka.
Photo: 04 Fragment zniszczonego pomnika niepodległości, 1992.
Fot. Stanisława Czyżewska, nadesłała Waleria Nowakowska.
Photo: 05 Budynek szkoły, 1992.
Fot. S. Czyżewska, nadesłała W. Nowakowska.
Photo: 06 Zniszczona dzwonnica, 1992.
Fot. S. Czyżewska, nadesłała W. Nowakowska.
Photo: 07 Widok z kościoła 1992 na ul. Kościelną i szkoły. Przed płotem - fragmenty powalonego pomnika. Nad. W. Nowakowska.
Photo: 08 1996 renowacja dzwonnicy kościoła
Photo: 09 Na lewo od Pana w kapeluszu stoi (jak mi się wydaje) Kazimierz Kordal. Między nimi stoi Zofia Berezowska (poźniejsza żona K. Kordala) - którzy po wojnie osiedlili się w Kamieniu Pomorskim. Data wykonania zdjęcia nieznana.
Komentarz dodała: Barbara Suchorowska-Włodarczyk
Photo: Po wojnie. Z lewej główna ulica "Kościelna". Widoczny okazały budynek Towarzystwa Szkoły Ludowej. Po prawej krzyż żelazny na kamiennym cokole, dalej jeden z dwóch budynków szkolnych. Na pierwszym planie pośrodku zwalony pomnik Dziesięciolecia Niepodległości wystawiony w roku 1928. Na horyzoncie góra św. Jana z widoczną po prawej stronie ciemną plamą, która oznacza zniszczony przez hitlerowców cmentarz żydowski. Fotografia ze zbiorów i wg opisu Jana Burlikowskiego, nad. S. Burlikowski.
Photo: Po wojnie. Zniszczona, pozbawiona dzwonów dzwonnica. Dwa mniejsze dzwony zabrali Niemcy. Wielki "Wojciech" oszczędzony przez Niemców przeszedł "na służbę" do cerkwi ukraińskiej.
Na placu zwalony dębowy krzyż misyjny z 1933 roku. Fotografia ze zbiorów i wg opisu Jana Burlikowskiego, nad. S. Burlikowski.