Brzozdowce 4 (2006-2011)
Dec 11, 2010Public
Photo: Kościół w kwietniu 2006, fotografie nr 1-65 -  E. Wójtowicz
Photo: Odnowiona fasada kościoła
Photo: Fragment napisu na fasadzie kościoła
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Krzyż na terenie przykościelnym
Photo:
Photo: Widok na cerkiew i pozostałości po budynkach szkół (m.in. schodki).
Photo: Pozostałości jednej ze szkół.
Photo:
Photo:
Photo: Widok spod kościoła na drogę Rozdół-Chodorów przecinającą Brzozdowce. Budynek z brązowym gankiem był domem Franciszka Suchorowskiego i jego żony Rozalii (z domu Kłosowskiej).
Photo: