Brzozdowce 1b
Dec 12, 2010Public
Photo: Pierwsza komunia Katarzyny Dąbrowskiej, pamiątka 14.09.1927. Na zdjęciu Julian Polański, Rozalia Palińska, Franciszek Nebesny. The holy communion of Katarzyna Dąbrowska (1919-2002), 1927
Photo: n.n. (mężczyzna w mundurze)
Photo: Tadeusz Mroczkowski, Bronisław Tokarz, M. Kindrat. 31.10.1934
Photo: Fotografia ślubna Katarzyny Dąbrowskiej i Józefa Berezowskiego. Ślub odbył się 30.03.1937. Oprócz młodej pary na zdjęciu: Kazimiera Suchorowska, Jan Szpadt oraz Janina Oleśków. The wedding photograph of Katarzyna Dabrowska and Jozef Berezowski.
Photo: Eleonora Burlikowska 07.03.1937.
Photo: Dedykacja dla Katarzyny Dąbrowskiej od Eleonory Burlikowskiej z 07.03.1937.
Photo: Janina Oleśków - awers zdjęcia z dedykacją ofiarowanego Katarzynie Dąbrowskiej.
Photo: Dedykacja od Janiny Oleśków dla Katarzyny Dąbrowskiej.
Photo: Stanisława Dąbrowska (*1920, +2002) - córka Karola Dąbrowskiego i Izabeli z.d. Rauth.
Photo: Pierwsza od lewej to Janina Dąbrowska - córka Karola Dąbrowskiego i Izabeli z.d. Rauth
Druga to Stanisława Dąbrowska - siostra Janiny Dąbrowskiej
Trzecia to Zofia Berezowska (zam. Kordal) Za Zofią Berezowską (zam. Kordal) stoi jej brat Henryk Berezowski.
Środkowy Pan to Kazimierz Kordal, mąż Zofii Berezowskiej (tej z I rzędu)
Nad. Barbara Suchorowska-Włodarczyk
Photo: Stanisława Dąbrowska (* 1920, +2002) - córka Karola Dąbrowskiego i Izabeli z.d. Rauth. Wyszła za mąż w 1945 r. za brzozdowianina Karola Suchorowskiego (s. Katarzyny i Antoniego).
Photo: Józef Mendocha. Był mężem Heleny Suchorowskiej (córki Jana Suchorowskiego i Katarzyny Freudenberg)
 Nad. Barbara Suchorowska-Włodarczyk
Photo: Zima w Brzozdowcach. Na zdjęciu Stanisława Dąbrowska.
Photo: Janina Dąbrowska - najmłodsza córka Karola Dąbrowskiego i Izabeli (z.d. Rauth). Po wojnie wyszła za mąż za Jana Nawrockiego
Photo: Zofia Berezowska (c. Franciszka Berezowskiego i Rozalii (z.d. Mendocha) oraz jej późniejszy mąż Kazimierz Kordal.
Photo: Od lewej: Zofia Berezowska i Janina Dąbrowska.
W środku Tadeusz (Edward) Suchorowski s. Franciszka Suchorowskiego i Rozalii Kłosowskiej. Jest on autorem licznych wierszy, pieśni. Napisał  słowa do Brzozdowieckiej kolędy wojennej ("Gdy wszyscy śpią a gwiazdy lśnią..."
Photo: Z lewej strony Stanisława Dąbrowska (c. Karola Dąbrowskiego i Izabeli z.d. Rauth). Z prawej strony Zofia Kordal (c. Franciszka Berezowskego i Rozalii z.d. Mendocha.
Zdjęcie uwiecznione we Lwowie, gdzie te dwie brzozdowianki chodziły do szkoły średniej. Kim jest Pani po środku?
Photo: Po prawej stronie Zofia Berezowska. Co to za okazja? Czy nie moment zdjęcia dzwonów przed ich zabraniem na przetopienie podczas wojny? On the right Zofia Berezowska. What is the occasion? Is it taking down the bells before they were taken by the Germans during WWII??
Photo: Zofia Berezowska zam. Kordal (c. Franciszka Berezowskiego i Rozalii z.d. Mendocha).
Photo: Nad Dniestrem - dwie przyjaciółki: Stanisława Dąbrowska (zam. Suchorowska) i Zofia Berezowska (zam. Kordal).
Photo: Od lewej: Zofia Berezowska (zam. Kordal), Stanisława Dąbrowska (zam.Suchorowska), Emilia Rokaszewska, Janina Dąbrowska (zam. Nawrocka).
Photo: Od lewej rozśpiewani: Tadeusz (Edward) Suchorowski - autor licznych wierszy, pieśni (s. Franciszka i Rozalii z.d. Kłosowskiej). Obok Michał Dąbrowski (s. Karola Dąbrowskiego i Izabeli z.d. Rauth).Trzeci Kazimierz Kordal, nad nim Karol Suchorowski (poźniejszy mąż Stanisławy Dąbrowskiej). Po prawej stronie Stanisław Suchorowski (brat Karola). Karol i Stanisław to synowie
Antoniego Suchorowskiego (tego od figury Chrystusa).
Photo: Przyjaciółki: Zofia Berezowska (zam. Kordal) i Stanisława Dąbrowska (zam. Suchorowska). W środku Tadeusz (Edward) Suchorowski.
Photo: Kazimierz Kordal i Michał Dąbrowski (s. Karola i Izabeli z.d. Rauth).
Chłopiec w środku to Henryk Dąbrowski: syn Michała Dąbrowskiego i Stefanii z.d. Kryza.