Photo: 1930 - Simion Catalina si Maria nascuta Farcasan
Photo: 1931 - Baile Sarate, cabine - Simion  Catalina - din albumul de familie
Autor foto "La Oratorul" Horvath, Piata Republicii, Nr.46
Photo: Turda - Piata Republicii - 1939 

Din album "memories"

http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2017/12/turda-album-memories.html
Photo:
Photo: Maria Catalina  nasc. Farcasan - 1931 - la Baile Sarate Turda, "Baie Calda" - din albumul de familie
Loading...
Public
Turda - Piata Republicii - 1939 Din album "memories" http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2017/12/turda-album-memories.html