Eleccions Alumnes al Consell Escolar
Nov 27, 2012Public
Photo: Alumnes candidats al Consell Escolar
Photo: Alumnes candidats al Consell Escolar
Photo: Alumnes candidats al Consell Escolar
Photo: Membres de la Mesa Electoral
Photo: Comencen les votacions
Photo: Els alumnes de 3r cicle voten els seus representants al Consell Escolar
Photo: Els alumnes de 3r cicle voten els seus representants al Consell Escolar
Photo: Els alumnes de 3r cicle voten els seus representants al Consell Escolar
Photo: Els alumnes de 3r cicle voten els seus representants al Consell Escolar
Photo: Els alumnes de 3r cicle voten els seus representants al Consell Escolar
Photo: Realitzant l'escrutini de vots
Photo: Signam les actes
Photo: Actes signades
Photo: Informant dels resultats
Photo:
Photo: Acta al tauló d'anuncis
Photo: Ja tenim representants!!
Photo: Les dues representants amb els membres de la Mesa Electoral