voor 1900
Dec 10, 2006Public
Photo: Jan Claes Fresemann (1700-1792) uit Weener (Oost-Friesland). Hij is hier geportretterd door W. Lubbers op zijn 79ste verjaardag. Hij is een oudbetovergrootvader van mij (dat is de achtste generatie, of liever parentatie).
Photo: Abel Viëtor (1705-1762) op 44-jarige leeftijd, geschilderd door W. Lubbers in 1749. Abel was lakenkoper "In de Gouden Schaal" aan de Vischmarkt te Groningen, ouderling
van de gereformeerde kerk en voogd over de burgerwezen. Hij was in 1734 gehuwd te Groningen met Anna Dassen. Zij behoren tot mijn voorouders (officieel heten die in dit geval oudovergrootouders). De afbeelding is afkomstig uit "Het geslacht Viëtor" uit 1910.
Photo: Anna Dassen (1707-1794) op 47-jarige leeftijd, geschilderd door W. Lubbers in 1754. Zij was in 1734 gehuwd te Groningen met Abel Viëtor. Zelf kwam ze uit Assen. Zij behoren tot mijn voorouders. De afbeelding is afkomstig uit "Het geslacht Viëtor" uit 1910.
Photo: Harmen Hesselink, geboren Zelhem 27-1-1772, overl. Almelo 5-1-1822. Hij was predikant en een broer van mijn oudvader Willem Frederik Hesselink. Gehuwd met Gijsberta van den Ham. Broer van Harmina Hesselink (zie de gelijkenis!).
Photo: Gijsberta van den Ham (1777-1824), gehuwd met Harmen Hesselink (1772-1822). Omdat hij predikant was, zijn hun vier zonen en een dochter (plus een doodgeboren kind) in verschillende plaatsen geboren. Drie van de jongens werden net als pa predikant. Het valt op, dat zij maar 27, 31 en 30 jaar oud werden. Predikantschap behoedt je dus niet voor een vroege dood.
Photo: Wolter Dirkjansz Coops, ged. Doetinchem 16-10-1764, zeepzieder en burgemeester, overl. Doetinchem 27-9-1847. Hij was getrouwd met Hermina Hesselink.
Photo: Harmina Hesselink (1767-1852), een zuster van mijn oudvader Willem Frederik Hesselink. Zij was getrouwd met de Doetinchemse zeepzieder en burgemeester Wolter Dirkjansz Coops (1764-1847). Zuster van Harmen Hesselink (zie de gelijkenis!).
Photo: Berend Haitzema (geb. Oude Pekela 1752, overl. Winschoten 1829), negotiant, eigenaar van een olieslagerij, houtzagerij en een steen- en
pannenfabriek te Winschoten. Kerkvoogd. Gehuwd met Egbertien Post. Vader van Jantien Haitzema. Naar een pasteltekening van W. Lubbers uit 1820.
Photo: Egbertien Post (1756-1838), geboren en getogen te Winschoten, gehuwd met Berend Haitzema. Moeder van Jantien Haitzema. Zij is mijn oudgrootmoeder (dat is de grootmoeder van mijn betovergrootmoeder!). Naar een pasteltekening.
Photo: Mijn oudvader Mr. Jan Fresemann Viëtor (1784-1852), lid Provinciale Staten van Groningen voor de landelijke stand van 1829 tot 1849 en lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor Groningen van 1849 tot 1850. Hij studeerde Romeins en hedendaags recht te Groningen en werd later griffier te Loppersum en notaris te Winschoten. Hij was getrouwd met Jantien Haitzema.
Photo: Mijn oudmoeder Jantien Haitzema (1794-1860), dochter van een Winschoter fabrikant van bouwmaterialen. Zij was getrouwd met Jan Fresemann Viëtor.
Photo: Mr. Berend Haitzema Viëtor, geb. Winschoten 2-8-1817, overl. Winschoten 22-5-1877. Notaris, lid gedep.staten van Groningen, gemeenteraadslid en wethouder te
Winschoten, officier der Orde van de Eikenkroon, president curator van het gymnasium. Hij trouwde Anna Elisabeth Hesselink te Winschoten op 19-8-1841. Hij was de broer van mijn betovergrootmoeder Egberdina Anna Viëtor.
Photo: Anna Elisabeth Hesselink, geb. Zutphen 27-10-1818, overl. Groningen 6-5-1890. Zij trouwde Mr. Berend Haitzema Viëtor. Zuster van mijn betovergrootvader Herman Gijsbert Keppel Hesselink.
Photo: Nogmaals een (geschilderd) portret van Anna Elisabeth Hesselink, deze keer op veel jongere leeftijd afgebeeld. De schilder is mogelijk haar broer Herman Gijsbert Keppel Hesselink.
Photo: Ook op jongere leeftijd was Berend Haitzema Viëtor (1817-1877) al van het corpulente type!
Photo: Herman Gijsbert Keppel Hesselink (1811-1888). Hem noem ik altijd betovergrootaartsvader. Gehuwd met Egberdina Anna Viëtor.
Photo: Mijn betovergrootvader Herman Gijsbert Keppel Hesselink (1811-1888), wijnhandelaar, kunstschilder, drager van het Metalen Kruis. Gehuwd met Egberdina Anna Viëtor.
Photo: Mijn betovergrootmoeder Egberdina Anna Viëtor volgens een fotoportret van haar toen ze rond de veertig(?) was. Dan is het uit 1860! Ik moet zeggen, zij was zeker geen onaantrekkelijke vrouw. Ergens heeft zij iets Mona Lisa-achtigs. Geboren in Winschoten op 11 juli 1819 als dochter van Jan Fresemann Viëtor en Jantien Haitzema, trouwde zij op 20-jarige leeftijd met Herman Gijsbert Keppel Hesselink (1811-1888). Uit dit huwelijk werden 14 kinderen geboren, waarvan enkelen jong zijn overleden. Zij overleed op 4 oktober 1902 in het Gelderse Renkum.
Photo: Een foto van betovergrootaartsvader Herman Gijsbert Keppel Hesselink (1811-1888), deze keer samen met zijn vrouw Egberdina Anna Viëtor (1819-1902) en dochter Hermanna Gijsberta(1845-1927). Ze leggen een kaartje, dochter deelt net. Was de vierde man de fotograaf? Of is het kaarten alleen maar decor, en is de foto in een studio opgenomen? Dat lijkt waarschijnlijker. Fotograferen was in de 19e eeuw een hele toestand, waarbij de geportretteerden lang stil moesten zitten om scherp op de foto te komen.
Photo: Herman Gijsbert Keppel Hesselink en Egberdina Anna Viëtor. Het zijn mijn betovergrootouders. De foto zal rond 1880 zijn genomen.
Photo: Mijn overgrootvader Cornelius Dasse Keppel Hesselink (1852-1917) op bezoek in het Zuidspaanse Jerez, u weet wel, van de sherry en de heerlijke rode wijnen. Hij heeft zich daar toen, gestoken in een Spaans pak (helemaal op z'n Volendams dus) letterlijk laten vereeuwigen, want na bijna 130 jaar mag je dat toch wel zeggen. Let op het bijzondere hoofddeksel! Wat moest hij daar als 25-jarige Zutphenaar? Ik kan u verklappen, hij was daar voor zaken. Als beginnend wijnhandelaar was hij zich aan het oriënteren op de wijnmarkt. Zijn vader was ook wijnhandelaar. Misschien had de reis ook een aangenaam particulier tintje, want hij was in datzelfde jaar getrouwd en het is goed mogelijk, dat het jonge stel tevens op huwelijksreis was. In ieder geval was hij van plan om, samen met zijn oudere broer, de zaken groots aan te pakken. Het moest een wijngroothandel worden, welke sherry, Spaanse en Portugese wijnen niet aan particulieren, maar bv. aan de horeca zou leveren.
Photo: Mijn overgrootvader Cornelius Dasse Keppel Hesselink, die zich na 1884 alleen nog maar Hesselink noemde. Hij is geboren in Zutphen op 7-12-1852 en overleden in Arnhem op 24-2-1917. Na 25 huwelijkjaren gescheiden van Egberta Engberts en vervolgens getrouwd met de weduwe Anna Jacoba van Eijk.
Photo: Mijn overgrootvader Cornelius Dasse (Keppel) Hesselink (midden) met zijn broers. Hun gegevens vlnr: - Herman Gijsbert (1859-1914), die directeur zendingsdrukkerij te Ermelo, redacteur van de Nederlandsche Zendingsbode en na 1913 Waals predikant was.
- Hendrik (1857-1899), ambtenaar (jurist) in Ned.-Indië, die in 1880 mede-auteur was van het boek 'De troonopvolging in Nederland'.
- Cornelius Dasse (1852-1917), groothandelaar in Spaanse en Portugese wijnen en gehuwd met Egberta Engberts, van wie hij in 1902 is gescheiden. Later hertrouwd.
- Jan Fresemann (1851-1929), wijnhandelaar te Arnhem.
- Willem Frederik (1846-1927), compagnon van Cornelius Dasse in de wijngroothandel, vice-consul van Spanje, gemeenteraadslid van Arnhem, amateur genealoog en in 1892 auteur van het boekje Genealogie familie Hesselink. Hij was getrouwd met Hendrika Johanna Engberts.
Photo: Dit zijn de vijf zusters van mijn overgrootvader Cornelius Dasse Keppel Hesselink. Staand vlnr:
Johanna Theodora Frederika (1849-1933), getrouwd met een wijnhandelaar.
Hermanna Gijsberta (1845-1925), ongehuwd (lacht ze daarom naar de fotograaf?)
Sara Helena (1842-1922), getrouwd met een journalist in Zuid-Afrika.
Zittend vlnr:
Jeantine (1840-1913), getrouwd met een rechter.
Egberdina Clasina (1843-1918), getrouwd met een bankier.