1900-1925
Dec 13, 2006Public
Photo: Eelkje Willems Stilma (1849-1944) uit Oosterwierum in Friesland. Zij was getrouwd met Jacob Lazes Bonnema. Prachtig statieportret van deze Friese boerin. Fotograaf: F.O. Strueppert, Leeuwarden.
Photo: Lambertus Stilma is deze stoere boerenzoon van een jaar of 13. De foto is dus van rond 1901, want hij is geboren op 19-7-1888 in het Friese Tirns. Zelf is hij geen boer geworden, maar politieambtenaar te Sneek. En uiteindelijk ook de grootvader van mijn vrouw.
Photo: Lambertus Stilma's beide zonen: de jongste is Sytze, geboren 29-7-1916 in St. Nicolaasga. De oudste, die precies op zijn vader lijkt, is Sjoerd. Hij is in dezelfde plaats geboren en wel op 7-1-1914. Beiden zouden net als hun vader een politieloopbaan volgen. Sytze werd adjudant bij de gemeentepolitie Hilversum, Sjoerd adjudant/groepscommandant bij de rijkspolitie.
Photo: Annie van der Vliet was een tante van mijn moeder. Zij is geboren op 22-7-1877 in Amsterdam en overleden op 16-2-1918 in Queens, Long Island, New York. Vele jaren lang was zij tuberculose patiente en dat heeft uiteindelijk ook tot haar dood geleid. Zij behoorde tot de leidende figuren van de Rein Leven Beweging, tot zij in 1906 (toen ook deze foto is genomen) naar Amerika emigreerde om met Nicolaas Stadtfeld te trouwen. Hij was na zijn studie in Delft naar New York vertrokken, om als overtuigd pacifist hier de dienstplicht te ontlopen.
Photo: Mijn overgrootouders Tobias Snel en Antje Duinker. Beiden zijn in Amsterdam geboren (in 1843 resp. 1852), en in Blaricum overleden (in 1913 resp. 1924). De foto zal rond 1911 zijn gemaakt. In Blaricum woonden zij in bij hun kinderen. Hij was letterzetter van beroep.
Photo: Antje Duinker (1852-1924), gehuwd met Tobias Snel. Zij is mijn overgrootmoeder.
Photo: Johanna Cornelia Snel (1878-1943), mijn grootmoeder. Zij was de dochter van Tobias Snel en Antje Duinker en kwam uit een echte Amsterdamse (Jordaanse) familie. De familie Snel kwam rond 1630 uit het Noord-Franse Sedan naar Amsterdam en toen heetten ze nog Chesnel. Hugenoten dus.
Photo: Johanna Cornelia van der Vliet-Snel met haar beide dochtertjes Ans (in het midden) en Femia. De foto zal uit 1905 stammen.
Photo: De twee oudste zusjes van mijn moeder. Links Annie ('Ans'), geboren 6-9-1903, rechts Femia, geboren 11-3-1902, beiden in Amsterdam. Er zijn grote overeenkomsten tussen hen, maar er is ook een groot verschil. Ze droegen niet alleen eenzelfde jurkje. Beiden werden (particulier) verpleegster, beiden bleven vrijgezel. Maar Ans werd slechts 33 jaar oud, terwijl Femia in 1987 op 85-jarige leeftijd overleed.
Photo: Een klas van de Humanitaire School te Laren ca. 1911. Helemaal links staat Femia van der Vliet (1902-1987), daarnaast haar zusje Annie (1903-1936).
Photo: Mijn grootouders Jurriaan van der Vliet en Johanna Cornelia Snel hadden maar liefst zes dochters (en als laatste een jong overleden zoontje) en er mag dus best van een meidenhuis worden gesproken (toen mijn vader er later over de vloer kwam vond hij het maar wàt gezellig tussen die kakelende kippen). Deze dochters zijn gefotografeerd omstreeks 1920 en persoonlijk vind ik het een wereldfoto. Mag ik de meiden even voorstellen? Voorste rij vlnr: Elisabeth (1906-1990), Claudia (1914-2004), Femia (1902-1987) en Emma (1910-1990). Achterste rij vlnr: mijn moeder Johanna (1908-1965) en Annie (1903-1936). Het gezin woonde in Blaricum en later in Laren
Photo: Annie ('Ans') van der Vliet, geb. Amsterdam 6-9-1903, overl. Amsterdam 31-12-1936 (in het Wilhelmina Gasthuis, longontsteking). Beroep: verpleegster. Zij verbleef enkele jaren in Ned.-Indië, als ik mij goed herinner als particulier verpleegster van een familie Bleeker. Ongehuwd. Oudere zus van mijn moeder. Heb haar nooit gekend, maar het is een favoriete tante van mij.  Gewoon heel sympathiek.
Photo: St. Petersburg, 10 april 1905. Bij het 40-jarig huwelijksfeest van hun grootouders Gerhard Johannes Egbert Engberts en Maria Kruijs hebben deze meisjes, Maria en Adja Wissendorff, gedichten in het Duits voorgedragen van hun oom Egbert Engberts. Maria (links) deed dit in de naam van Holland, Adja in de naam van Rusland. Hun kleding onderstreepte hun rol. De tekst van de gedichten is bij mij op te vragen.
Photo: Herman Gijsbert Keppel Hesselink (1859-1914) was theoloog,  directeur van de Zendingsdrukkerij te Ermelo en redacteur van de Nederlandsche Zendingsbode. In 1913 werd hij Waals predikant, hij overleed  op 27-3-1914 in Montauban. Op latere leeftijd gehuwd met Egberdina Kamphuis. Geen kinderen.
Photo: Egberta Engberts, geb. Vriezenveen 8-1-1853, overl. Utrecht 10-1-1936. Zij was mijn overgrootmoeder (gescheiden in 1902 van mijn overgrootvader Cornelius Dasse Hesselink). Waar deze foto genomen is? Mogelijk bij mijn grootouders in Amersfoort, Kon. Wilhelminalaan 19, dunkt mij. Rond 1922? (Collectie Ard Hesselink).
Photo: Anna Jacoba van Eijk, gefotografeerd in 1925 te Velp. Zij is geboren te Deventer op 18-9-1857, overleden te Den Haag op 21-11-1944. Zij was sinds 1903 de tweede vrouw van mijn overgrootvader Cornelius Dasse Hesselink.
Photo: Elisabeth (Lissy) Keppel Hesselink (1883-1979), waarschijnlijk geportretteerd op 18-12-1907 bij haar huwelijk met  Louis Jean Degenaar. Hij was chemicus bij een suikerfabriek en mogelijk is het de laatste foto, die van hem is gemaakt. Want hij stierf op 2-1-1908 in Tosari op 26 jarige leeftijd. Het huwelijk heeft dus zegge en schrijve 2 weken geduurd. Zij hertrouwde in 1910 in Bloemendaal met Ernst Heinrich Krelage.
Photo: Hendrik ('Pum') Keppel Hesselink, geb. 1887, is deze vriendelijk ogende officier. Een echte paardenman: Luitenant-kolonel Bereden Artillerie, Commandant van de School voor Reserve
Officieren der Bereden Artillerie te Ede (S.R.O.B.A.), 2e voorzitter van de Federatie van Landelijke Rijverenigingen. Zijn vrouw is Adrienne Nelly ('Bonny') Vogelenzang (1893-1981), eveneens een zeer goede ruiter. Ze hadden een dochter Paula. Hij overleed in krijgsgevangenschap in Stanislau (het huidige Ivano Frankovsk in de Oekraine) in 1942, waar hij ook is begraven.♦
Photo: Herman Gijsbert Keppel Hesselink (1876-1943) en Maria Johanna Steenhoff (1882-1972). Zij trouwden op 12-4-1906 in Velp en de foto moet welhaast bij die gelegenheid zjn genomen. Hij maakte een mooie carrière en ging in 1934 als generaal-majoor met pensioen. Ouders van twee dochters.
Photo: Herman Gijsbert Keppel Hesselink (1876-1943) en zijn vrouw Maria Johanna Steenhoff (1882-1972) met hun beide dochters Annie (1907-1981) en Rie (1909-).
Photo: Anna Maria Gerardina Jacoba Veerman, geb. Batavia 18-11-1861, met haar enige dochtertje Hermance ('Mansje'), geb. Arnhem 28-5-1902. Anna was in 1900 getrouwd met de weduwnaar Willem Frederik Hesselink.
Photo: Centrale figuur hier is de oudere heer met hoed, Willem Frederik Hesselink (1846-1927). Helemaal rechtsboven zijn schoondochter Berta Güettler (1882-1946), naast haar zijn dochter Seraphina Hesselink (1872-1954), gehuwd met de blonde man met baard Hendrik Frits Julius (1871-1945). De drie kinderen behoren bij dit echtpaar. Helemaal rechtsonder dochter Egberdina Anna Hesselink (1882-1975). De oudere dame in het zwart is Egberta Engberts (schoonzuster van Willem Frederik), de man links met hoed is haar zoon Engbertus Hesselink (1879-1930), met aan zijn voeten zijn vrouw Hendrika Elisabeth Catharina van de Kamer (1874-1967). Tenslotte midden onder Egberdina Anna Hesselink (1884-1976), de zuster van Engbertus. De foto is van ca. 1907.
Photo: Het studenten hockey team van Leiden, vermoedelijk in 1903. Zij hadden de beker gewonnen. De namen van alle spelers zijn bekend. Op de voorste rij 2e van links is Engbertus Keppel Hesselink, die rechten studeerde en later lid van het Hooggerechtshof in Ned.-Indië was. Naast hem (3e van links) is zijn broer Willem Frederik, een zeer bekend sportman in die dagen, die in het Nederlands voetbalelftal heeft gespeeld. Hij was chemicus.
Photo: Het voetbalelftal van Go Ahead Wageningen van het seizoen 1900-1901 staat hier afgebeeld. Dit was een van de verenigingen, waaruit het nog steeds bestaande GVC (Go Ahead Victoria Combination) Wageningen is voortgekomen. De speler zittend in het midden, in het lichtere shirt, die niet naar het vogeltje in de camera kijkt, is mijn grootvader Engbertus Hesselink (geb. Arnhem 1879, overl. Amersfoort 1930). Hij studeerde bosbouwkunde aan de Hogere Landbouwschool. De namen van de overige spelers zijn mij ook bekend. Het vaandel was rood-wit van kleur en was door enkele "Wageningsche burgermeiskes" bij het eerste lustrum in 1892 aan Go Ahead geschonken.