1925-1950
Dec 13, 2006Public
Photo: Staand vlnr: Femia, Ans, vader Jurriaan van der Vliet, Claudia, moeder Johanna Cornelia Snel. Zittend vlnr: Bep, Joos, Emma. De foto is genomen aan 't Paadje in Laren rond 1930
Photo: Jurriaan van der Vliet is geboren in Amsterdam op 18-12-1871 en overleden te Laren NH op 10-4-1933. In tegenstelling tot zijn vader en grootvader, die naar een lange traditie timmerman waren, ging hij naar kantoor en werd administrateur. Hij heeft zwaar geleden onder de crisisjaren en heeft toen onder meer al zijn spaargeld verloren. Een stille, introverte man, zelfs op het autistische af. De laatste jaren van zijn leven was hij nachttelefonist in dienst van het Rijk te Laren . Hij was getrouwd met Johanna Cornelia Snel en was de vader van mijn moeder.
Photo: Johanna Cornelia Snel, deze keer al op gevorderde leeftijd. Ze overleed op Oudejaarsdag 1943 in Laren op de leeftijd van 65 jaar. Enkele maanden later zou ik worden geboren en ik heb deze grootmoeder dus niet meegemaakt. Ik vind dit een indringend portret. Wat een verschil met haar jonge jaren!
Photo: Mijn moeder Johanna (Joos) van der Vliet (1908-1965). Ik vind het een buitengewoon mooi portret. Ze zal hier rond de 25 jaar oud zijn. Zij was een van de zes dochters van Jurriaan van der Vliet en Johanna Cornelia Snel.
Photo: 14 juli 1936, trouwfoto van mijn ouders. Helaas kan ik niet iedereen 100% identificeren, maar ik denk vlnr:
Sander Hesselink, Betsy Snel,  Nicolette Marthe van de Kamer, Johanna Cornelia van der Vliet-Snel, Marthe Nicolette Hesselink, Herman Gijsbert Hesselink, Joos van der Vliet, Egberdina Anna Hesselink, Hendrika E.C. Hesselink-van de Kamer, Egberta Johanna Hesselink, Annie van der Vliet?, een tante Snel?, N.N., Bep de Graaf-van der Vliet, Gerrit de Graaff? Het kleine meisje is dan Gerda de Graaff.
Photo: Mijn moeder Johanna Hesselink-van der Vliet (1908-1965) op 21-3-1939 in Bussum. Naast haar Nicolette Marthe van de Kamer (1876-1962), muziekpedagoge en een tante van mijn vader. De padvinders waren kameraden van Engbertus Hesselink, die die dag trouwde met Engelina Mathilda Reijnen (Collectie Ard Hesselink).
Photo: Jantje Dotinga (geb. Gauw 1891, overl. Mijdrecht 1959) was getrouwd met de Sneker politieambtenaar Lambertus Stilma (1888-1961). Beiden waren afkomstig uit boerenfamilies, en ze waren ook nog verwant aan elkaar (hun grootmoeders met de familienaam Rollema waren elkaars halfzusters). De familie Stilma komt oorspronkelijk uit Wymbritseradeel, de Dotinga's uit de naburige gemeente Rauwerderhem.
Photo: Lize Stilma (1923-1999), de bekende schrijfster en publiciste. De foto is van 13 mei 1945, dus enkele dagen na het einde van de 2e wereldoorlog (Foto Ris, Oosterdijk 54, Sneek). Lize was een tante van mijn vrouw.
Photo: Elizabeth Maria (Betsy) Snel (1881-1947) en Hermann Fimmen (1882-1966) in 1930. Zij waren op 28-9-1921 in Bussum getrouwd. Van haar eerste man Sijbrand Jacobus Bouberg Wilson, directeur van de Amsterdamse toneelschool, was zij gescheiden. Betsy was een tante van mijn moeder en volgens zeggen haar leven lang communiste. Hij was de broer van de bekende internationale vakbondsleider Edo Fimmen en was nauw betrokken bij de Rein Leven Beweging.
Photo: Eduard Carl (Edo) Fimmen (1881-1942) komt in mijn bestand eigenlijk alleen voor als 'broer van' (nl. als zwager van een oudtante). In zijn tijd was hij zeer bekend als militant leider van het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen (IVV). Hij stierf in 1942 in Mexico aan een beroerte. Fimmen werd door sommigen verafschuwd als heuler met de communisten, door anderen bewonderd. Hij was intelligent en had een visie die verder reikte dan meestal het geval is, was een goed organisator, een harde werker en een hartelijk mens. In Nederland werd hij in 1942 natuurlijk niet, maar ook later niet herdacht. De ITF (International Transport Workers' Federation) herdacht hem twee maal: in 1942 en in 1952.
Photo: Ir. Hendrik Hesselink, geb. Varsseveld 1894, overl Drouin (Melbourne) 1966, is familie van mij, maar dan wel van heel, heel ver. Hij stamt namelijk af van Jan Matthias Hesselink, die omstreeks 1659 is geboren, terwijl ik een nakomeling ben van diens broer Severijn (geb. ca. 1652). Onze gemeenschappelijke stamvader is Harmen Hesselink (1619-1685). Ik vind het heel apart, dat de familienaam langs beide lijnen zo veel eeuwen onveranderd is doorgegeven. Hendrik heeft wel een grote carrière gemaakt bij Philips, waar hij algemeen procuratiehouder was en de baas van alle Philips gloeilampenfabrieken in de wereld. Ook was hij nog buitengewoon hoogleraar aan de T.H.S. Delft.
Photo: Sjoerd Willems Stilma (1844-1934) in Sneek omstreeks 1931. Wat mij betreft de Friese versie van "The Boulevard of Broken Dreams"!
Photo: Henri Hesselinck (officieel Henri Louis van den Anker Hesselink), geb. Amsterdam 12-2-1869, overl. Gent 8-5-1947, vermoedelijk in de rol van Pancras Duif in Heijermans' Schakels. Op 8 februari 1945 vierde hij zijn 40-jarig jubileum als acteur in Gent. Gevoelsrollen in naturalistische stukken van Ibsen, Heijermans, Strindberg en Hauptmann lagen hem het beste. Hij was dan ook een meester in het weergeven van een fijngevoelige en bezielde tragiek. Als rasartist trad hij met veel sukses ook op in operettes en in werk van Vondel en Fabricius. Als regisseur bij een amateur toneelbond gold hij bij de spelers als een veeleisende brombeer. In 1928 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II voor zijn verdiensten tot de verheffing van de toneelkunst in Vlaanderen. Het vak had hij geleerd van Louis Bouwmeester. 
 Zijn eerste vrouw was de bekende toneelspeelster Pauline Beersmans, dochter van de legendarische actrice Catharina Beersmans.  Hij hertrouwde met Madeleine de Laethouwer. Kinderen had hij niet.
Photo: Trouwfoto van Harm Hindrik Warrink (geb. 1908) en Claudia van der Vliet (1914-2004) in 1939. Zij was de jongste zuster van mijn moeder. Het echtpaar kreeg twee zoons. Hij was drukker en uitgever van agrarische bladen in Deventer en woont thans (2007) te Amstelveen.
Photo: Leerlingen van de Hogere Textielschool in Silezië in de jaren ´30. Middelste rij, vijfde van rechts is Harm Hindrik Warrink. Hij is geboren op 23 november 1908 te Hesingen, vlak over de grens bij Tubbergen. In de oorlog 1939/1945 was hij ondergedoken in Nederland, om de dienstplicht in Duitsland te ontlopen. Hij was namelijk in 1939 getrouwd te Hilversum met een Nederlandse (zie vorige foto).
Photo: Marthe Nicolette van de Kamer-Veltmaat (1841-1940), mijn overgrootmoeder. Vanwege haar kleine gestalte werd ze wel liefdevol 'de muis' genoemd. Waarschijnlijk gefotografeerd thuis in Middelburg. Zelf is zij geboren in Haarlem. (Collectie Ard Hesselink).
Photo: Willem Frederik Keppel Hesselink, die is geboren op 24 februari 1893 in Arnhem. Hij zou bekend worden onder de artiestennaam 'Mr. Max', aanvankelijk 'Max Keppel'. Al op de middelbare school tekende hij karikaturen: "Ik ruilde spotprenten van onderwijzers voor toverballen". Hij bezocht de schilder- en tekenklasse op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In een vroeger atelier van Breitner in de Haarlemmerhouttuinen in Amsterdam nam hij zijn intrek. Vele artiesten, waaronder de silhouettist Baselowsky, kwamen daar op bezoek en raadden hem aan op te treden als karikaturist. Een debuut volgde in het Amsterdamse Grand Theater bij Lion van Lier. Zijn eerste grote optreden was in Tuschinski. Op vele podia in Nederland, België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Zwitserland en Hongarije heeft hij in een periode van bijna 50 jaar gewerkt als karikaturist en sneltekenaar. Hij werd internationaal geroemd om zijn goedmoedige spot, hij werd nooit gemeen.
Photo: Herman Gijsbert Keppel Hesselink (1876-1943). Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (met de zwaarden). 1899: 2e luitenant infanterie. 1917: kapitein bij de generale staf. 1926: majoor bij het 6e reg.
1929: luitenant-kolonel en commandant van het 11e reg. infanterie te Nijmegen. 1932: kolonel en commandant van de Ve infanterie-brigade te Venlo.
1934: gepensioneerd als generaal-majoor.
Photo: Maria Johanna Steenhoff, geb. Amsterdam 2-11-1882, overl. Zeist 24-12-1972, trouwde op 12-4-1906 te Velp met Herman Gijsbert Keppel Hesselink (1876-1943). Uit dit huwelijk twee dochters: Annie en Rie.
Photo: Johanna Gerarda ('Annie') Keppel Hesselink (1907-1981) trouwde op 9-6-1931 te Velp met de marechaussee Johan Jacob Arnold Harbrink Numan (1909-1994). Uit dit huwelijk drie kinderen.