Turda - Piata Republicii, Nr.23
Feb 6, 2016Public
Photo: Turda - Piata Republiciin Nr.23  - 2018.06.11
Photo: Piata Republicii - 2018.03.05
Photo: Piata Republicii, Nr.23 - firme - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Piata Republicii, Nr.23 - din coridor,  din  lucrarile de arta expuse  - 2017.09.21
Photo: Piata Republicii, Nr.23 - din coridor,  din  lucrarile de arta expuse  - 2017.09.21
Photo: Piata Republicii, Nr.23 - din coridor - expozitie de lucrari de arta - 2017.09.21
Photo: 2016.01.28
Photo: 2016.01.28
Photo: 2016.01.28
Photo: 2013.02.17
Photo: 2010.09.23
Photo: 2010.09.23 - vedere din turnul Catedralei
Photo: 2010.09.23 - vedere din turnul Catedralei
Photo: 2010.09.23 - vedere din turnul Catedralei