Turda - Piata Republicii, Nr.23 - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2016/02/turda-piata-republicii-nr23.html
Feb 6, 2016Public
Photo: Turda - Piata Republicii - 2019.03.31
Photo: Turda - Piata Republicii - 2019.03.31
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23 - 2019.03.01
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23 - 2019.03.01
Photo: Turda - Piata Republicii, vedere din Piata 1 Decembrie 1918 - 2019.03.01- 2019.03.01
Photo: Turda - Piata Republicii - 2018.11.26
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23,  vedere din Piata 1 Decembrie 1918 - 2018.10.13
Photo: Turda - Piata Republiciin Nr.23  - 2018.06.11
Photo: Piata Republicii - 2018.03.05
Photo: Piata Republicii, Nr.23 - firme - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Turda - Piata Republicii, Nr.23, din expozitia cu picturi din gangul cladirii - 2018.02.12
Photo: Piata Republicii, Nr.23 - din coridor,  din  lucrarile de arta expuse  - 2017.09.21
Photo: Piata Republicii, Nr.23 - din coridor,  din  lucrarile de arta expuse  - 2017.09.21
Photo: Piata Republicii, Nr.23 - din coridor - expozitie de lucrari de arta - 2017.09.21
Photo: 2016.01.28
Photo: 2016.01.28
Photo: 2016.01.28
Photo: 2013.02.17