Vråvej 20, Søndalsgaard
Jan 13, 2015Public
Photo: Søndalsgaard
Photo: Sørine Kallestrup og Niels Christian Kallestrup med børn. Der er børn fra Vrås fire ejendomme.
Photo: Hanne Nedergaard, Kallestrup fra "Nedergaard". Børn? (Det var Hanne, der startede søndagskolen i Vrå)
Photo: "Søndalsgaards" have med "Poulsminde" i baggrunden. Alvilda og Rosalia - de voksne kvinder (døtre fra Søndalsgaard. Manden tv. Niels Chr. Kallestrup og svigersønnen. ca. 1940
Photo: Branddammen i Vrå. Bernt vander tyr, Hofmand.
Photo: Guldbryllup på "Søndalsgaard" Niels Chr. Kallestrup og Sørine Kirstine. 29. 3. 1948.
Photo: Sørine Kirstine med sine fem piger. fv. Thora, Nora, Rosalie, Alvilda, Alfrida ved siden af moderen. "Søndalsgaards" kvinder.
Photo: Billede af branddammen i Vrå.  (1948-49)
Bernt skriver om dammen. Billedet er taget fra syd, og de to hvid felter er stenene, der står ved indkørsel til Poulsminde. Ænderne er Søndalsgaards ænder, som Marinus fra Fællesskov solgte på Torvet i Viborg til jul.          Stenen blev senere flyttet 8-10 meter mod syd for at rette vejen ud. Lastbilerne sad ofte fast i sneen, når de skulle så meget ned i fart i svinget.
Da, der dengang ofte faldt sne om vinteren, blev dammen ved tøbrud fyldt helt op og løb over.  Vejen til Fællesskov blev flyttet 8 meter mod syd, da Egon Hansen ofte sad fast i de store snedriver, når han kørte på slagteriet om morgenen.
I 1958 syntes brandinspektøren fra Viborg, at dammen skulle renses op, så der var vand i tilfælde af brand. Man fjernede slam m.m. og gik så dybt, at dammen blev utæt i bunden og siden varder kun halvt så meget vand. Bernt var forbi her i oktober og syntes, at dammen var i en lidt trist forfatning.  Aksel har kontakt til kommunen og der skulle ske en ændring, så regnvandet fra ”gaden” skulle blive ledt i dammen, så måske kommer der ænder igen.
Photo: Ele Bay (født Sørensen) Agatelund, Hun er datter af Søren Olesen på "Vester Dalsgaard" i Pederstrup. En søster, Jacobine Boline, bliver gift med Ladefoged på "Vesterskov" Vråvej 22, i Vrå. En anden søster, Sørine Kirstine, bliver gift med Kallestrup på "Søndalsgaard" Vråvej 20 i Vrå. Broderen Nybro overtager "Vester Dalsgaard"Agatelund