* Alliberament de mussols * Liberación de autillos * Baby owls freed
Aug 19, 2011Public
Photo: * Els polls de mussol arriben al centre de recuperació del GOB perquè cauen del niu i no poden valer-se per ells mateixos. Els voluntaris de cria s’encarreguen de la seva alimentació i cura.
* Los pollos de autillo llegan al centro de recuperación del GOB porque han caído del nido y no pueden valerse por sí mismos. Voluntarios se encargan de su cuidado y alimentación.
* Baby owls arrive to us because they fall from their nests and cannot live by themselves. Vunteers feed and take care of them.
Photo: * En poc temps, els creixen les plomes i perden el plomissó blanc.
* En poco tiempo, les crecen las plumas y pierden el plumón blanco.
* Soon, feathers grow and white down disappears from their body.
Photo: * Un cop mengen tot sols, els mussols van a la gàbia de vol amb altres mussols. 
* Cuando ya comen por sí mismos, los autillos van a la jaula de vuelo con otros compañeros.
* When they are able to feed by themselves, they are brought to the flying cage with other owls.
Photo: * La gàbia de vol és el lloc on practiquen i aprenen a volar i caçar.
* La jaula de vuelo es donde practican y aprenden a volar y cazar.
* In the flying cage they practise and learn to fly and hunt.
Photo: * Exerciten la seva musculatura per estar preparats per a la vida salvatge.
* Ejercitan su musculatura para estar preparados para la vida salvaje.
* They get physically prepared for the wild life.
Photo: * També aprenen a identificar-se amb els de la seva pròpia espècie.
* También aprenden a identificarse con los de su propia especie.
* They also learn to identify other owls.
Photo: * Aquests exemplars presenten les dues coloracions que l'espècie pot tenir, una més gris i una més marró.
* Estos ejemplares presentan las dos coloraciones que la especie puede tener, una más gris y otra marrón.
* These are the two different colors found in this species.
Photo: * Els colors els permeten camuflar-se molt bé.
* Los colores les permiten camuflarse muy bien.
* Colours allow them to camouflage themselves.
Photo: * Passades unes setmanes, ja són independents i poden ser amollats.
* Al cabo de unas semanas, ya son independientes y pueden ser liberados.
* After a few weeks, they are fully independent, so they can be freed.
Photo: * Els mussolets d'aquest any van ser alliberats al Toro.
* Los jóvenes autillos de este año fueron liberados en la montaña del Toro.
* This year, young owls have been freed at Al Toro mountain.
Photo: * A l'acte varen assistir els voluntaris de cria de polls del Centre de Recuperació del GOB i altres seguidors.
* Al acto asistieron los voluntarios de cría de pollos del Centro de Recupeación del GOB y otros seguidores.
* Supporters and the volunteers that bred the owls met at the event.
Photo: * Els fillets van despedir-se dels mussols abans de veure’ls partir.
* Los niños se despidieron de los autillos antes de verles partir.
* Children said goodbye too the owls before leave them fly.
Photo: * Els mussols són alliberats i retornen al seu medi natural.
* Los autillos son liberados y retornan a su medio natural.
* Owls are freed and return to their natural life.
Photo: * Aquest moment és la millor recompensa per als voluntaris que els han cuidat.
* Este momento es la mejor recompensa para quienes les han cuidado.
* This moment is the best award for people that has taken care of them.
Photo: