Photo: ARCHIWALNE - MYŚLENICE.Jaz na Rabie. Rok 1934. Autor zdjęcia nieznany. Foto z archiwum Józefa St. Błachuta.
Photo: ARCHIWALNE - MYŚLENICE. Rok 1900. Panorama miasta. Autor zdjęcia nieznany. Foto z prywatnego zbioru prof. Tadeusza Ślósarza z Myślenic.
Photo: ARCHIWALNE - MYŚLENICE.Rok 1900 - Myślenice. Widoczny na wprost budynek przetrwał do dzisiaj. Dumnie stoi naprzeciw szkoły podstawowej nr 2. Autor zdjęcia nieznany. Foto ze zbiorów prywatnych prof. Tadeusza Ślósarza z Myślenic.ARCHIWALNE - MYŚLENICE.
Photo: ARCHIWALNE MYŚLENICE - widok w kierunku placu Kilińskiego dawniej zwany potocznie końskim placem. lata 20-te ub. wieku. Autor zdjęcia nieznany. Foto z archiwum Józefa St. Błachuta.
Photo: ARCHIWALNE MYŚLENICE. Lata 30. ub. wieku. Budowa koryta potoku Bysinka wzdłuż obecnej ulicy Poniatowskiego. Autor zdjęcia bardzo rzadko publikowanego - nieznany. Foto z prywatnego archiwum prof. Tadeusza Ślósarza z Myślenic.***
Loading...
Malgorzata MietkaPublic
ARCHIWALNE - MYŚLENICE.Rok 1900 - Myślenice. Widoczny na wprost budynek przetrwał do dzisiaj. Dumnie stoi naprzeciw szkoły podstawowej nr 2. Autor zdjęcia nieznany. Foto ze zbiorów prywatnych prof. Tadeusza Ślósarza z Myślenic.ARCHIWALNE - MYŚLENICE.