Fotografie mesta Tvrdošín od roku 1970.
Jan 19, 2011Public
Photo: Pohľad na sídlisko a časť Krásnej Hôrky pred 20- timi rokmi
Photo: Iste si pamätáte, aké cesty a chodníky boli na našom sídlisku
Photo: Pohľad na centrum sídliska, ktorý už prešiel mnohými úpravami.
Photo: V minulosti v našom meste bola iba jedna materská škola a preto bolo potrebné realizovať ďalšie výstavby.
Photo: Skelet stavby domu služieb na Medvedzí.
Photo: Na Medvedzí chýbali obchody, služby a preto sa začalo s výstavbou nákupného strediska.
Photo: Výstavba centra kultúry na Medvedzí v roku 1985.
Photo: Pohľad na rozostavané budovy sídliska.
Photo: Dlhé obdobie chodili naši spoluobčania po moste, cez ktorý vedie štátna cesta I./59 . V roku 1987 sa započalo so stavbou lavice pre peších, ktorá zabezpečila bezpečnosť peších a po niekoľkých údržbách ju možno využívať dodnes.
Photo: Pohľad na budovu mestského domu. Ide o historickú budovu, ktorá bola postavená v rokoch 1875 - 1880. Budova mestského domu prešla mnohými úpravami.
Photo: Pohľad na objekty obchodu a služieb.
Photo: Dom služieb a námestie v roku 1987.
Photo: Dnešné Michalské námestie v roku 1987.
Photo: Žiaci a študenti pomáhali pri úprave okolia, výsadbe stromčekov, úprave zelene a pri skrášľovaní životného prostredia pri svojom bývaní.
Photo: V rokoch 1987 sa začalo s výstavbou zdravotného strediska na Medvedzí.
Photo: Rozostavané zdravotné stredisko, detské ambulancie boli v provizórnych prízemných priestoroch bytoviek, ktoré boli určené ako kočikárne.
Photo: Pohľad na stavbu - zdravotné stredisko na Medvedzí
Photo: Pohľad na výstavbu budovy základnej školy. V 80- tych rokoch bola v našom meste len jedna základná škola a detí pribúdalo, vyučovalo sa na smeny. Po výstavbe tejto školy vychádzajúc zo štatistiky- školu navštevovalo až 1 200 deti .
Photo: Pohľad na dokončenú Základnú školu na Medvedzí. Odvtedy škola prešla mnohými stavebnými úpravami zvnútra ako aj zvonka vzhľadom nekvalitu materiálov ale aj stavebných prác, ktoré neskôr zanechali svoje následky posudzované ako havarijný stav
Photo: Pohľad na potok Hlísnik, ktorý takto tiekol centrom mesta. V minulosti sa niekoľkokrát vylial čo spôsobilo aj zatopenie námestia a kostola sv. Trojice.
Photo: Výstavba nákupného strediska v Tvrdošíne rok 1986.
Photo: Dokončený objekt Mestského kultúrneho strediska .
Photo: Dom služieb na Medvedzí pred dokončením.
Photo: Mesto Tvrdošín do roku 1988 nemalo žiadne domy smútku . S výstavbou prvého domu smútku sa začalo v Tvrdošíne v roku 1988. Tento nedostatok bolo potrebné riešiť čo najskôr, pretože zosnulí boli umiestňovaní v domoch a v bytovkách v priestoroch kočikárne.