Galbenele (Calendula officinalis)
Jun 8, 2016Public
Photo: Galbenea  (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Bloc B15, spatiu verde - 2018.10.09
Photo: Galbenea  (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Bloc B15, spatiu verde - 2018.10.09
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Trandafirilor - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Trandafirilor - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Trandafirilor - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Trandafirilor - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Trandafirilor - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Trandafirilor - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Trandafirilor - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Ioan Opris - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Ioan Opris - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Ioan Opris - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Ioan Opris - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Ioan Opris - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Str. Ioan Opris - 2018.07.08
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Nr.15-17, spatiu verde - 2018.06.21
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Nr.15-17, spatiu verde - 2018.06.21
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Nr.15-17, spatiu verde - 2018.06.21
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Nr.15-17, spatiu verde - 2018.06.21
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Nr.15-17, spatiu verde - 2018.06.21
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Nr.15-17, spatiu verde - 2018.06.21
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Nr.15-17, spatiu verde - 2018.06.21
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Nr.15-17, spatiu verde - 2018.06.21
Photo: Gălbenele (Calendula officinalis) - din Turda, de pe Calea Victoriei, Nr.15-17, spatiu verde - 2018.06.21