Bergenia - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2016/04/bergenia.html
Apr 7, 2016Public
Photo: Bergenia - din Turda, Calea Victoriei, B15 - 2018.10.29
Photo: Bergenia  - din Turda, de pe Calea Victoriei, Bloc B15 spatiu verde - 2018.04.25
Photo: Turda - Str. Aviatorilor, Nr. 8, Bloc B11 - spatiu verde, Bergenie - 2018.04.23
Photo: Turda - Str. Aviatorilor, Nr. 8, Bloc B11 - spatiu verde, Bergenie - 2018.04.23
Photo: Bergenia - din Cimitirul Central - 2018.04.07
Photo: Bergenia - din Cimitirul Central - 2018.04.07
Photo: Bergenia - din Cimitirul Central - 2018.04.07
Photo: Bergenia - din Cimitirul Central - 2018.04.07
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, Bloc B15, spatiu verde - 2018.03.26
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, Bloc B15, spatiu verde - 2018.03.26
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, Bloc B15, spatiu verde - 2018.03.26
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, Bloc B15, spatiu verde - 2018.03.26
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, Bloc B15, spatiu verde - 2018.03.26
Photo: Bergenia - de pe Str. Aviatorilor, Nr.8, spatiu verde - 2017.06.07
Photo:
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, Nr.3 - 2017.04.01
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, Nr.3 - 2017.04.01
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, Nr.3 - 2017.04.01
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, Nr.3 - 2017.04.01
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - 2017.04.01
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, B15, spatiu verde - 2017.03.12
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, B15, spatiu verde - 2017.03.12
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, B15, spatiu verde - 2017.03.12
Photo: Bergenia - de pe Calea Victoriei, B15, spatiu verde - 2017.03.12