Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe
Jun 3, 2016Public
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe, vedere detaliu turnul Catedralei - 2018.05.05
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe, vedere clopotnita  Catedralei - 2018.05.05
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe, - 2018.05.05
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, vedere   Catedrala Ortodoxa  - 2018.05.05
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe, vedere Piata 1 Decembrie 1918 - 2018.05.05
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe, Mahonia (Mahonia aquifolium) - 2018.05.05
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe, vedere monumentul Aviatorilor - 2018.05.05
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe, vedere Monumentul Aviatorilor  - 2018.05.05
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe, vedere Monumentul Aviatorilor - 2018.05.05
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe, vedere Monumentul Aviatorilor -  2018.04.17
Photo: Stejărel  (Veronica chamaedrys) - din spatiul verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo: Stejărel  (Veronica chamaedrys) - din spatiul verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo: Stejărel  (Veronica chamaedrys) - din spatiul verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo: Stejărel  (Veronica chamaedrys) - din spatiul verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo:
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Piata Republicii, spatiu verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Piata Republicii, spatiu verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Piata Republicii, spatiu verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Piata Republicii, spatiu verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: