Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2016/09/turda-spatiul-verde-din-fata-catedralei.html
Jun 3, 2016Public
Photo: Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe, canna- 2019.06.28
Photo: Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei, Monumentul Eroilor Aviatori, monument istoric - 2019.06.04
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei - 2019.04.30
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei - 2019.04.30
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei, glicina - 2019.04.30
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei, glicina - 2019.04.30
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei - 2019.04.30
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei - 2019.04.30
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei - 2019.04.20
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei - 2019.04.20
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei, Glicina (Wisteria sinensis)- 2019.04.20
Photo: Turda - Piata Republicii - din parcul catedralei, mahonia - 2019.04.12
Photo: Turda - Piata Republicii - din parcul catedralei, mahonia - 2019.04.12
Photo: Turda - Piata Republicii - din parcul catedralei, Glicina (Wisteria sinensis) - 2019.04.12
Photo: Ventrilică (Veronica persica) - din Turda., Piata Republicii, spatiu verde al Catedralei - 2019.04.12