Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe
Jun 3, 2016Public
Photo: vedere din Spatiul verde din fata Catedralei Ortodoxe - 2017.07.01
Photo: vedere din Spatiul verde din fata Catedralei Ortodoxe - 2017.07.01
Photo:
Photo:
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde din fata Catedralei Ortodoxe - 2017.06.10
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din spatiul verde din fata Catedralei - 2017.04.15
Photo: Din Spatiul verde din fata Catedralei Ortodoxe - mahonia -  2017.04.15
Photo: Mahonia (Mahonia aquifolium) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde din fata catedralei - mahonia -  2017.04.15
Photo: Din Spatiul verde din fata Catedralei Ortodoxe - 2017.04.15
Photo: Mahonia (Mahonia aquifolium) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde din fata catedralei - 2017.04.15
Photo:
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - Spatoi verde din fata Catedralei Ortodoxe - 2017.03.20