Glicina (Wisteria sinensis) - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2016/04/glicina-wisteria-sinensis.html
Apr 21, 2016Public
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei Ortodoxe - 2019.06.28
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei - 2019.04.30
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Turda, Parcul Catedralei - 2019.04.30
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei, glicina - 2019.04.30
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei, glicina - 2019.04.30
Photo: Turda - Piata Republicii - spatiu verde din fata catedralei, Glicina (Wisteria sinensis)- 2019.04.20
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) , din Turda, parcul catedralei - 2019.04.20
Photo: Turda - Piata Republicii - din parcul catedralei, Glicina (Wisteria sinensis) - 2019.04.12
Photo: Turda - Piata Republicii - din parcul catedralei, Glicina (Wisteria sinensis) - 2019.04.12
Photo:
Photo: Piata Republicii, Spatiu verde al Catedralei, glicina - 2019.04.06
Photo: Glicina - (Wisteria sinensis) - Din Turda, Piata Republicii, spatiu verde din fata Catedralei - 2018.12.10
Photo: Glicina - (Wisteria sinensis) - Din Turda, Piata Republicii, spatiu verde din fata Catedralei - 2018.12.10
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - Din Turda, de pe Str. Nicolae Teclu - 2018.06.12
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - Din Turda, de pe Str. Nicolae Teclu - 2018.06.12
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - Din Turda, de pe Str. Nicolae Teclu - 2018.06.12
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - Din Turda, de pe Str. Nicolae Teclu - 2018.06.12
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - Din Turda, de pe Str. Nicolae Teclu - 2018.06.12