Glicina (Wisteria sinensis)
Apr 21, 2016Public
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - Din Turda, de pe Str. Nicolae Teclu - 2018.06.12
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - Din Turda, de pe Str. Nicolae Teclu - 2018.06.12
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - Din Turda, de pe Str. Nicolae Teclu - 2018.06.12
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - Din Turda, de pe Str. Nicolae Teclu - 2018.06.12
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - Din Turda, de pe Str. Nicolae Teclu - 2018.06.12
Photo:
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Piata Republicii, spatiu verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Piata Republicii, spatiu verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Piata Republicii, spatiu verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din Piata Republicii, spatiu verde din fata Catedralei - 2018.04.17
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din spatiul verde al Catedralei - 2018.01.09
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din spatiul verde al Catedralei - 2017.12.07
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din spatiul verde al Catedralei - 2017.12.07
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din spatiul verde al Catedralei - 2017.12.07
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - de pe Str. Aurel Vlaicu - 2017.09.10
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - de pe Str. Aurel Vlaicu - 2017.09.10
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - de pe Str. Aurel Vlaicu - 2017.09.10
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - de pe Str. Aurel Vlaicu - 2017.09.10
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - de pe Str. Aurel Vlaicu - 2017.09.10
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - de pe Str. Aurel Vlaicu - 2017.09.10
Photo: Spatiul verde din fata Catedralei Ortodoxe, Glicina - (Wisteria sinensis)  - 2017.05.27
Photo: Spatiul verde din fata Catedralei Ortodoxe, Glicina - (Wisteria sinensis)  - 2017.05.27
Photo: Spatiul verde din fata Catedralei Ortodoxe, Glicina - (Wisteria sinensis)  - 2017.05.27
Photo: Glicina (Wisteria sinensis) - din spatiul verde din fata Catedralei - 2017.04.15