Turda - Str. Miron Costin - pod peste Paraul Sandulesti
Sep 2, 2014Public
Photo: Str. Miron Costin - pod  peste Paraul Sandulesti - vedere paraul Sandulesti si Podul Industrial - 2017.07.18
Photo: Str. Miron Costin - pod  peste Paraul Sandulesti - vedere parau si pod industrial - 2017.07.18
Photo: Str. Miron Costin - pod  peste Paraul Sandulesti - vedere dinspre Str. Panait Cerna - 2017.07.18
Photo: Pod si Str. Miron Costin - peste  Paraul Sandulesti - 2017.07.18
Photo: Pod si Str. Miron Costin - peste  Paraul Sandulesti - 2017.07.18
Photo: Pod si Str. Miron Costin - peste  Paraul Sandulesti - 2017.07.18
Photo: Pod si Str. Miron Costin - peste  Paraul Sandulesti - 2017.07.18
Photo: Pod si Str. Miron Costin - peste  Paraul Sandulesti - 2017.07.18
Photo: 2013.10.20 - vedere de pe pod, Paraul Sandulesti
Photo: 2013.10.20 - vedere de pe pod, Paraul Sandulesti
Photo: 2013.10.20 - vedeere de pe pod - Paraul Sandulesti si podul industrial
Photo: 2013.10.20 _ podurile peste Str. Funicularului si Paraul Sandulesti
Photo: 2013.10.20
Photo: 2013.10.20 - vedeere de pe pod - Paraul Sandulesti si podul industrial
Photo: 2013.10.20 - vedere de pe pod, Paraul Sandulesti
Photo: 2013.10.20 - vedere de pe pod, Paraul Sandulesti
Photo: 2013.10.20 - vedere de pe pod, Paraul Sandulesti
Photo: 2013.10.20
Photo: 2013.10.20 - vedere de pe pod, Paraul Sandulesti
Photo: 2013.10.20
Photo: 2013.10.20 - vedere de pe pod
Photo: 2013.10.20 - vedere de pe pod, Paraul Sandulesti
Photo: 2013.10.20 - vedere de pe pod, Paraul Sandulesti
Photo: 2013.10.20