Turda - Parcul Central - in anii 2018, 2019 - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2018/02/turda-parcul-tineretului-in-anul-2018.html
Sep 19, 2014Public
Photo: Turda - Parcul Central,  uitate intentionat pe mese - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central, Zmt - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central, Zmt - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central -  2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central,  catalpa - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central, catalpa, arborele trompeta - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central,  catalpa, arborele trompeta  - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central, Zmt - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central - Raul Arieș  - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central, Raul Aries  - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central, Raul Aries - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central, Raul Aries - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central, Raul Aries  - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central, Zmt - 2019.08.17
Photo: Turda - Parcul Central, Zmt - 2019.08.17
Photo: Turda, Parcul Central, Zilele Municipiului - 2019.08.16
Photo: Turda, Parcul Central, Zilele Municipiului - 2019.08.16
Photo: Turda, Parcul Central, Zilele Municipiului - 2019.08.16
Photo: Turda, Parcul Central, Zilele Municipiului - 2019.08.16
Photo: Turda, Parcul Central, Zilele Municipiului - 2019.08.16
Photo: Turda, Parcul Central, Zilele Municipiului - 2019.08.16
Photo: Turda, Parcul Central, Zilele Municipiului - 2019.08.16
Photo: