กล้วยน้ำว้า
Sep 29, 2010Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: เริ่มปลูก เมษายน ๕๔
Photo: รุ่นนี้นำผลผลิตมาใช้ มิถุนายน ๕๕
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: ผลผลิตของเรา
Photo:
Photo:
Photo: