Photo: Stjärnsfors, Norra Råda socken, Hagfors kommun, Värmland. 20160618. Järnvägsstationen med dressintrafik
© Sven Olsson (e-post: kosmografiska@gmail.com)
Photo: Stjärnsfors, Norra Råda socken, Hagfors kommun, Värmland. 20160618. Järnvägsstationen med dressintrafik
© Sven Olsson (e-post: kosmografiska@gmail.com)
Photo: Stjärnsfors, Norra Råda socken, Hagfors kommun, Värmland. 20160618. Stjärnsfors kvarn och smedjan
© Sven Olsson (e-post: kosmografiska@gmail.com)
Photo: Stjärnsfors, Norra Råda socken, Hagfors kommun, Värmland. 20160618. Stjärnsfors herrgård
© Sven Olsson (e-post: kosmografiska@gmail.com)
Photo: Stjärnsfors, Norra Råda socken, Hagfors kommun, Värmland. 20160618. Kraftstationen
© Sven Olsson (e-post: kosmografiska@gmail.com)
Loading...
Sven OlssonPublic
Stjärnsfors, Norra Råda socken, Hagfors kommun, Värmland. 20160618. Stjärnsfors kvarn och smedjan © Sven Olsson (e-post: kosmografiska@gmail.com)