Photo: Poniatowskis tjur i Ophiuchus. 134kB. © Guide, Project  Pluto
Photo: Poniatowskis tjur i Ophiuchus. 58kB. © Guide, Project Pluto.
Photo: Stanislaw Poniatowski avporträtterad av Per Krafft d.ä. Förvaras i Kungliga slottets museum i Warszawa. 179kB. Public domain-foto enl. Wikimedia commons.
Photo: Stanislaw Poniatowski avporträtterad av Per Krafft d.ä. Förvaras i Kungliga slottets museum i Warszawa. 64kB. Public domain-foto enl. Wikimedia commons.
Photo: Poniatowskis tjur i Uranographia 1801. 117kB.
Loading...
Sven OlssonPublic
Stanislaw Poniatowski avporträtterad av Per Krafft d.ä. Förvaras i Kungliga slottets museum i Warszawa. 179kB. Public domain-foto enl. Wikimedia commons.