Orlando und Kennedy Space Center (3)
Jun 2, 2009Public
Photo: Orlando, Motel
Photo: Orlando, Lake Eola, Innenstadt
Photo: Nähe Lake Eola
Photo: alter Hbf
Photo: Kennedy Space Center
Photo: Atlantis STS-125
Photo: Explorer bis Saturn 1b
Photo: Mercury Atlas
Photo: Explorer
Photo: Orion
Photo: Space Mirror Memorial
Photo: Beobachtungsplatz am KSC
Photo: Beobachtungsplatz auf Insel
Photo: Beobachtungsplatz VIPs
Photo: Beobachtungsplatz am Damm
Photo: Start STS-125, 11. Mai 14:02
Photo: Start STS-125
Photo: 5min nach Start
Photo: Rückweg
Photo: 30min nach Start
Photo: Astronaut Hall of Fame, Eingang
Photo: NASA-Astronauten
Photo: Apollo-Kapsel
Photo: Apollo 11