Logo Niderlandzki Dom Polski - Nederlands Pools Huis
May 5, 2009Public
Photo: