Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - parc - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2013/06/turda-parcul-din-fata-primariei.html
Sep 15, 2014Public
Photo:
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.28
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 28 - Primaria Municipiului vedere din parc - 2019.06.28
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.28
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 28 - Primaria Municipiului, parc - 2019.06.28
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 28 - Primaria Municipiului, parc - 2019.06.28
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.28
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - fantana arteziana, vedere Statuia lui Dr. Ioan Ratiu - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, parc - 2019.06.20
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, vedere, Statuia lui Dr. Ioan Ratiu - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - parc - 2019.06.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - parc - 2019.06.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - parc - 2019.06.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - parc - 2019.06.04