Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - BCR - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2014/09/turda-piata-1-decembrie-nr29-bcr.html
Sep 17, 2014Public
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - BCR   - 2019.10.01
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - BCR - 2019.07.02
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.28, Primaria, Nr.29 - BCR - 2019.07.02
Photo:
Photo:
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - BCR - 2019.01.16
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.28, Primaria  si Nr.29 - BCR - 2018.09.30
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - BCR - 2018.09.30
Photo: Turda, Str. Libertatii, imagine din masina , pe inserat inainte de a se porni ploaia - 2018.09.06
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - BCR, Nr.28 - Primaria Municipiului, cladire monument istoric - 2018.08.08
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - BCR - 2018.05.10
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - BCR si Primaria  - 2018.04.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - BCR - 2018.04.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - BCR  - 2018.03.05
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, Nr.28, 29 - B.C.R. si Primaria Municipiului Turda  - 2018.02.07
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, Nr.29 - B.C.R. - 2018.02.07
Photo:
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - 2018.01.17
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - 2018.01.17
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, dis-de-dimineata - 2018.01.16
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - 2017.10.04
Inscriptie din 2011:
"Imobil din P-ta 1 Decembrie 1918 nr.29 realizata, in stil neoclasic, in aceeasi perioada cu vechea Prefectura, ca resedinta prefectului si subprefectului, azi functioneaza ca si banca"
Pagina pe blog: - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2014/09/turda-piata-1-decembrie-nr29-bcr.html
Photo: Piata 1 Decembrie, Nr.29 - BCR - 2017.08.25

Inscriptie din 2011:
"Imobil din P-ta 1 Decembrie 1918 nr.29 realizata, in stil neoclasic, in aceeasi perioada cu vechea Prefectura, ca resedinta prefectului si subprefectului, azi functioneaza ca si banca"
Pagina pe blog: - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2014/09/turda-piata-1-decembrie-nr29-bcr.html
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - 2017.08.02
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, BCR si Primaria  - 2017.08.02