Turda - Statuia Sfantului Florian - Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2014/01/turda-statuia-sfantul-florian-str-mihai.html
Jan 18, 2014Public
Photo: Turda - Str. Mihai Eminescun Nr: 1,3,5,  - 2019.05.20
Photo: Turda - Statuia Sfantului Florian - Str. Mihai Eminescu, Nr. 3 - 2019.05.20
Photo: Turda - Statuia Sfantului Florian - Str. Mihai Eminescu, Nr.3  - 2019.01.28
Photo: Turda - Bustul lui Mihai Eminescu, Str. M.Eminescu, Nr.5 - 2019.01.28
Photo: Turda - Statuia Sfantului Florian - Str. Mihai Eminescu, Nr.3  - 2019.01.28
Photo: Turda - Statuia Sfantului Florian - Str. Mihai Eminescu, Nr.3  - 2019.01.28
Photo: Turda - Statuia Sfantului Florian - Str. Mihai Eminescu, Nr.3  - 2019.01.28
Photo: Turda - Statuia Sfantului Florian - Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - 2018.11.08
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Casa cu ornament, Statuia Sf.Florian, detaliu - 2018.02.22
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Casa cu ornament, Statuia Sf.Florian - 2018.02.22
Photo: 2016.02.02 - Nr. 5, 3, 1
Photo: 2016.02.02
Photo: 2016.02.02
Photo: 2014.10.09
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Statuia Sfantului Florian - (2013.06.14)
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Statuia Sfantului Florian - (2013.06.14)
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Statuia Sfantului Florian - (2012.12.21)
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Statuia Sfantului Florian - (2012.05.13)
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Statuia Sfantului Florian - (2010.07.05)
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Statuia Sfantului Florian - (2011.05.19)
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Statuia Sfantului Florian - (2010.05.17)
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Statuia Sfantului Florian - (2010.05.17)
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Statuia Sfantului Florian - (2010.02.19)
Photo: Str. Mihai Eminescu, Nr.3 - Statuia Sfantului Florian - (2010.02.19)