Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2013/06/turda-spatiu-verde-din-piata-1.html
Sep 15, 2014Public
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - 2019.09.21
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - 2019.09.21
Photo: Molid argintiu (Picea pungens) - din Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.09.16
Photo: Molid argintiu (Picea pungens) - din Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.09.16
Photo: Molid argintiu (Picea pungens) - din Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, Scumpia (Cotinus coggyria)  - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, Scumpia (Cotinus coggyria)  - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, magnolia grandiflora - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, magnolia grandiflora - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, magnolia graandiflora - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, Hibiscus moscheutos Luna si Hibiscus Summer Storm - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, sedum - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, sedum - 2019.09.16
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.09.16
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, Hibiscus moscheutos Luna si Hibiscus Summer Storm - 2019.08.07
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, Hibiscus moscheutos Luna  - 2019.08.07
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, Hibiscus moscheutos Luna  - 2019.08.07
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, Hibiscus Summer Storm - 2019.08.07
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, Hibiscus Summer Storm - 2019.08.07
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, Hibiscus Summer Storm  - 2019.08.07
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, Hibiscus Summer Storm  - 2019.08.07
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, Hibiscus moscheutos Luna - 2019.08.07