Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde
Sep 15, 2014Public
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, gutui - 2017.11.01
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, magnolie, cires pendul, mar ornamental - 2017.11.01
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde, portretul lui Mihai Eminescu - 2017.11.01
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2017.11.01
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2017.11.01
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - Copia Miliarului de la Aiton - 2017.11.01
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - Copia Miliarului de la Aiton - 2017.11.01
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2017.11.01
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - Magnolia grandiflora  - 2017.09.25
Photo: Mar Ornamental ( Malus spp) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2017.09.26
Photo: Mar Ornamental ( Malus spp) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2017.09.26
Photo: Mar Ornamental ( Malus spp) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2017.09.26
Photo: Mar Ornamental ( Malus spp) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2017.09.26
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - 2017.09.25
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - 2017.09.26
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - 2017.09.26
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - 2017.09.26
Photo: Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - gutui - 2017.09.25
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2017.08.27
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2017.08.27
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2017.08.27