Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2013/06/turda-spatiu-verde-din-piata-1.html
Sep 15, 2014Public
Photo: Crin galben (Lilium bulbiferum) - din Turda,  Str. Avram Iancu, o curte - 2019.06.28
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, din spatiu verde - 2019.06.28
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918, din spatiu verde - 2019.06.28
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, portretul lui Mihai Eminescu - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - Copia Miliarului de la Aiton - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - Copia Miliarului de la Aiton - 2019.06.20
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, crini - 2019.06.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, crini - 2019.06.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, crini - 2019.06.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, Yucca - 2019.06.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, magnolia grandiflora - 2019.06.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde -  2019.06.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde, photinia -  2019.06.04
Photo: Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde -  2019.05.16