Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - spatiu verde
Sep 15, 2014Public
Photo: Gutui (Cydonia oblonga) - Din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Gaultheria, Pernettya (Gaultheria spp) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Gaultheria, Pernettya (Gaultheria spp) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Gaultheria, Pernettya (Gaultheria spp) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde  - Portretul lui Mihai Eminescu - 2018.01.09
Photo: Nandina, bambus sfânt (Nandina domestica) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Nandina, bambus sfânt (Nandina domestica) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Nandina, bambus sfânt (Nandina domestica) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Nandina, bambus sfânt (Nandina domestica) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Nandina, bambus sfânt (Nandina domestica) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Nandina, bambus sfânt (Nandina domestica) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Nandina, bambus sfânt (Nandina domestica) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Nandina, bambus sfânt (Nandina domestica) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Photinia fraseri - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Photinia fraseri - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Photinia fraseri - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Cotoneastar (Cotoneaster....) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.01.09
Photo: Cotoneastar (Cotoneaster....) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.01.09
Photo: Cotoneastar (Cotoneaster....) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.01.09
Photo: Cotoneastar (Cotoneaster....) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.01.09
Photo: Cotoneastar (Cotoneaster....) - din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2019.01.09
Photo: Gutui (Cydonia oblonga) - Din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Gutui (Cydonia oblonga) - Din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09
Photo: Gutui (Cydonia oblonga) - Din Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - 2018.01.09