Photo: Str. Avram Iancu - 2017.01.20
Video: Video realizat din masina mica, circuland pe Str. Avram iancu, Str. Axente Sever , Gh. Lazar, A.Saguna, -  2010.07.07
Video: Str. Avram Iancu, Andrei Muresanu -  video din masina mica - 2010.07.07
Photo: Str. Avram Iancu - vedere Paraul Fanatelor - 2016.12.14
Photo: Str. Avram Iancu , vedere Biserica - 2016.12.14
Loading...
Maria Ana CatalinaPublic
Str. Avram Iancu, Andrei Muresanu - video din masina mica - 2010.07.07