Modlitba a liturgie v Toulouse
Mar 20, 2014Public
Photo: V neděli večer bývá náš kostel poctěn eucharistickou adorací.
Photo:
Photo: Početnému týmu ministrantů ...
Photo: ... se po nedělní mši svaté ...
Photo: ... dostalo zvláštního požehnání od Mons. Bruguèse, který nás ten den navštívil.
Photo:
Photo: Nešpory. Postní střídmost a privaci zakouší i bílá zeď našeho chóru, ze které je pro tuto dobu odstraněna liturgická výzdoba.
Photo: Součástní nedělních nešpor je v postní době i kázání některého z bratří studentů.
Photo: V postním večeru nechybí možnost společné modlitby růžence v kapli případně novény ke sv. Josefovi.
Photo: Sv. Josef vnáší do postní doby slavnostní liturgii ...
Photo: s kadidlem  ...
Photo: slavnostním evangeliářem ...
Photo: ... i delším kázáním.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: