Výstup na Pic d'Ouxis
Oct 30, 2014Public
Photo: Naše výprava padla zrovna na den, kdy mělo být z nedaleké přehrady pouštěno velké množství vody a vstup na cestu lemující koryto tak byl do 17h zakázán (což ohlašovala cedule na stromě).
Photo: Zvolili jsme tedy jinou cestu začinající zhruba na 1100 m v krásných podzimních barvách.
Photo:
Photo: Fr. Clément s obligátní mapou, díky které jsme i v četných úsecích bez cesty drželi dobrý kurz. Vedle něj druhý francouzský člen výpravy fr. Ghislan-Marie.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Fr. Clément promýšlí daší cestu ...
Photo: ... měla vést tudy.
Photo: Chata se zbytkem kýty na zdi svědčícím o pastevci ovcí,
který zde v letní sezóně bydlí.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Kompletní sestava - zleva ffr. Ghislan-Marie, Clément a Metoděj.
Photo:
Photo:
Photo: Posilnění před závěrečným stoupáním na vrchol.
Photo:
Photo:
Photo: Pic d'Ouxis (2510 m)
Photo: Kýžený odpočinek na vrcholu ...
Photo: ... který skýtal krásné pohledy.
Photo: Nebyli jsme sami, kdo se jimi kochal. Mimochodem tito opeřenci byli dlouho jediní větší živočichové, na které jsme během túry narazili. Později jsme ještě u přehrady potkali pár zaměstnanců.