Lễ khánh thành Nhà bia tại đàn Đỏ Phạm Hữu tộc
Jan 20, 2011Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: