2011-12-18,19 Phát quần áo và chăn mền ở Ngải Thầu, Bát Xát, Lào Cai
Dec 20, 2011Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: